จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
image
หน้าหลัก >> หน้าแรก

หน้าแรก
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
การแต่งต้ง ย้าย โอน เลื่อนระดบ
วินัยแระบบคุณธรรม
ข้อมูลหน่วยงานและบุคลากร
มาตราฐานประเภททั่วไป
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งวิชาการ
ประเภทมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
หน้าหลัก

หน้า : [1]

ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel 0 2621 9596 Fax 0 2621 9608