1     2  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
image
หน้าหลัก >> กลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล
แบบสำรวจความคิดเห็นการปฏิรูปองค์กรกรมทรัพยากรธรณี (10 เม.ย. 2561)
แบบสอบถาม (1 เม.ย. 2559)
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (1 เม.ย. 2559)
แผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (1 เม.ย. 2559)
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต (1 เม.ย. 2559)

หน้า : [1]

ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel 0 2621 9596 Fax 0 2621 9608