1     2  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
image
หน้าหลัก >> วินัยและระบบคุณธรรม
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
วินัยและระบบคุณธรรม

วินัยและระบบคุณธรรม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
จริยธรรมข้าราชการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ค่านิยมหลักของมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่
คู่มือผู้บังคับบัญชา พ.ศ. 2557
คู่มือผู้บังคับบัญชา พ.ศ. 2559

หน้า : [1]

ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel 0 2621 9596 Fax 0 2621 9608