1     2  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
image
หน้าหลัก >> ระเบียบ/หลักเกณฑ์/กฎหมาย
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
ระเบียบ/หลักเกณฑ์/กฎหมาย
ระเบียบ/หลักเกณฑ์/กฎหมาย
การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน
ระเบียบ/หลักเกณฑ์/กฎหมาย ลูกจ้างชั่วคราว
ระเบียบ/หลักเกณฑ์/กฎหมาย พนักงานราชการ
ระเบียบ/หลักเกณฑ์/กฎหมาย ลูกจ้างประจำ
ระเบียบ/หลักเกณฑ์/กฎหมาย ข้าราชการ
ระเบียบ/หลักเกณฑ์/กฎหมาย

หน้า : [1]

ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel 0 2621 9596 Fax 0 2621 9608