จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
image
หน้าหลัก >> คำสั่ง/ประกาศ ทธ.
คำสั่ง/ประกาศ ทธ.

ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel 0 2621 9596 Fax 0 2621 9608