คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.)
 
FONTSIZE

 

การประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย ครั้งที่ 2: ก้าวใหม่ จากนโยบายสู่การปฏิบัติ”
 
 

 
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ
75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ติชมและเสนอแนะที่ : โทร 02-621-9783, 02-621-9744