คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.)
 
FONTSIZE
การประชุม คนร.


 
การประชุม คนร. ครั้งที่ 1/2561
วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล
            
การประชุม คนร. ครั้งที่ 3/2560
วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล
            
การประชุม คนร. ครั้งที่ 2/2560
วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
 
การประชุม คนร. ครั้งที่ 1/2560
วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล

 

 

 
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ
75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ติชมและเสนอแนะที่ : โทร 02-621-9783, 02-621-9744