คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.)
 
Sitemap
         
    1     2     3  

 
สาระน่ารู้ infographic
 

 
สาระน่ารู้ infographic
 

 
 
 
 

คำจำกัดความเกี่ยวกับแร่
แร่ในชีวิตประจำวัน
การกำเนิดแหล่งแร่

 

ฐานข้อมูลแร่เบื้องต้น เป็นชุดข้อมูลสารสนเทศแร่ จากสำนักทรัพยากรแร่ กรมทรัพยากรธรณี สามารถสืบค้นข้อมูล และสามารถ download ข้อมูลเป็น excel ได้

   ดูข้อมูล

ระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตอาชญาบัตร จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สามารถสืบค้นข้อมูล และสามารถ download ข้อมูลเป็น excel, xml ได้

  ดูข้อมูล

ระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตประทานบัตร จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สามารถสืบค้นข้อมูล และสามารถ download ข้อมูลเป็น excel, xml ได้

   ดูข้อมูล

 

image การประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย ครั้งที่ 2: ก้าวใหม่ จากนโยบายสู่การปฏิบัติ”
image กรมทรัพยากรธรณีจัดประชุมระดมความคิดเห็น "ร่างแนวทางการบริหารจัดการแร่เศรษฐกิจ 4 ชนิด (แร่ควอตซ์ ยิปซัม ทรายแก้ว และเหล็ก)
image การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย : ก้าวสู่หลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"
image การประชุมขับเคลื่อนงานกำหนดเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560-2564
image การประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มเป้าหมาย (Focus group)เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการแร่เชิงพื้นที่และรายชนิดแร่
image 'เหมืองแร่' เมืองกาญจน์ เงาอดีต..สะท้อนอนาคต
อ่านทั้งหมด     
 
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ
75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ติชมและเสนอแนะที่ : โทร 02-621-9783, 02-621-9744
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
image