คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.)
 
หน้าหลัก >> ข้อมูลข่าวสาร
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสาร
การประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564
การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ครั้งที่ 1/2564
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ครั้งที่ 4/2564
การประชุมคณะทำงานฝ่ายเลขานุการร่วมของ คนร. ครั้งที่ 2/2564
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ครั้งที่ 3/2564
การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจำแนกทรัพยากรแร่และการกำหนดเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง ครั้งที่ 4/2564
การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ครั้งที่ 1/2564
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกำหนดหลักเกณฑ์การจำแนกทรัพยากรแร่และการกำหนดเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง ครั้งที่ 3/2564
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกิจกรรมเหมืองแร่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีธรรมาภิบาล ครั้งที่ 1/2564
การประชุมคณะทำงานประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมืองตามหลักเกณฑ์การจำแนกทรัพยากรแร่ของประเทศไทย ครั้งที่ 3/2564
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ครั้งที่ 2/2564
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกำหนดหลักเกณฑ์การจำแนกทรัพยากรแร่และการกำหนดเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง ครั้งที่ 2/2564
การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการดำเนินงานภารกิจด้านทรัพยากรแร่ของกรมทรัพยากรธรณี
การประชุม คนร. ครั้งที่ 1/2564
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกำหนดหลักเกณฑ์การจำแนกทรัพยากรแร่และการกำหนดเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง ครั้งที่ 1/2564
การประชุมคณะกรรมการด้านจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ครั้งที่ 1/2564
การประชุมคณะอนุกรรมการเสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2/2564
การประชุมทางไกล โครงการศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการแร่โพแทช
การประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางและมาตรการการบริหารจัดการหินอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2564
การประชุมคณะอนุกรรมการเสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1/2564

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>
 
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ
75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ติชมและเสนอแนะที่ : โทร 02-621-9783, 02-621-9744