FAQ
คำถาม ฟอสซิลไดโนเสาร์ ในประเทศไทยทั้งหมด ถูกค้นพบกี่จังหวัด
รายละเอียด
คำตอบ ไดโนเสาร์ประเทศไทยพบมากกว่า 10 จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพบครั้งแรกใน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนาและมีพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงขึ้น ในพื้นที่ภูกุ้มข้าว อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ เป็นแหล่งไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์และมีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย (พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว เปิดให้เข้าชมทุกวัน) นอกจากนี้ ได้แก่ จ.ชัยภูมิ จ.มุกดาหาร จ.นครพนม จ.นครราชสีมา จ.หนองบัวลำภู เป็นต้น และเมื่อปี 2546 ได้มีการค้นพบไดโนเสาร์เพิ่มเติมในภาคเหนือ(อ.เชียงม่วน จ.พะเยา) และภาคใต้ (จ.กระบี่) สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.dmr.go.th/fossil/fossil.jpg จะเป็นแผนที่แสดงซากดึกดำบรรพ์ในเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งจะมีสัญลักษณ์ไดโนเสาร์ด้วย ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ห้องสมุดกรมทรัพยากรธรณี ชั้น 4 อาคารสำนักธรณีวิทยา หรือโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนวิจัยซากดึกดำบรรพ์และพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา 02-2023746-7