กรมทรัพยากรธรณี
ตั้งคำถาม
หมวดของ FAQ " => แผ่นดินไหว => แผ่นดินไหว"
 • แผ่นดินไหว
 • คำถาม จำนวนผู้เข้าชม
    สาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหว
       13-10-2007 00:00:00 ตั้งโดย :
       00-00-0000 00:00:00 ตอบโดย :
  974
    ศูนย์เกิดแผ่นดินไหว และจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว คืออะไร
       13-10-2007 00:00:00 ตั้งโดย :
       00-00-0000 00:00:00 ตอบโดย :
  3483
    คลื่นจากแผ่นดินไหวมีกี่แบบ คลื่นชนิดไหนที่ตรวจวัดได้ก่อน
       13-10-2007 00:00:00 ตั้งโดย :
       00-00-0000 00:00:00 ตอบโดย :
  1567
    ขนาดและความรุนแรงแผ่นดินไหว
       13-10-2007 00:00:00 ตั้งโดย :
       00-00-0000 00:00:00 ตอบโดย :
  821
    ผลกระทบจากแผ่นดินไหว
       13-10-2007 00:00:00 ตั้งโดย :
       00-00-0000 00:00:00 ตอบโดย :
  623
    ในการแจ้งข่าวแผ่นดินไหว แถบสุมาตรา ทำไมในรายงานข่าวจึงอ้างศูนย์สำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา ทั้งๆ ที่ไหวใกล้ประเทศไทยเรามากกว่า สหรัฐอเมริกามีเครื่องมือตรวจจับสัญญาณแผ่นดินไหวที่พิเศษกว่าประเทศไทยเราหรือไม่
       13-10-2007 00:00:00 ตั้งโดย :
       00-00-0000 00:00:00 ตอบโดย :
  345
    แผ่นดินไหวครั้งสำคัญในโลก
       13-10-2007 00:00:00 ตั้งโดย :
       00-00-0000 00:00:00 ตอบโดย :
  503
    วิธีการพยากรณ์แผ่นดินไหวมีกี่วิธี และเทคโนโลยีปัจจุบัน ทำให้สามารถพยากรณ์การเกิดแผ่นดินไหวทำได้แม่นยำเพียงไร
       13-10-2007 00:00:00 ตั้งโดย :
       00-00-0000 00:00:00 ตอบโดย :
  514
    ประวัติแผ่นดินไหวในประเทศไทย
       13-10-2007 00:00:00 ตั้งโดย :
       00-00-0000 00:00:00 ตอบโดย :
  530
    สาเหตุของแผ่นดินไหวในประเทศไทย
       13-10-2007 00:00:00 ตั้งโดย :
       00-00-0000 00:00:00 ตอบโดย :
  543
    บริเวณที่มีความเสี่ยงภัยสูง
       13-10-2007 00:00:00 ตั้งโดย :
       00-00-0000 00:00:00 ตอบโดย :
  608
    คนกรุงเทพต้องเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวหรือไม่ เราควรเตรียมตัวอย่างไรจึงจะปลอดภัย
       13-10-2007 00:00:00 ตั้งโดย :
       00-00-0000 00:00:00 ตอบโดย :
  395
    เขื่อนจะแตกเพราะแผ่นดินไหวได้หรือไม่
       13-10-2007 00:00:00 ตั้งโดย :
       00-00-0000 00:00:00 ตอบโดย :
  447
    ข้อปฏิบัติเพื่อให้ปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว
       13-10-2007 00:00:00 ตั้งโดย :
       00-00-0000 00:00:00 ตอบโดย :
  547
    การศึกษาเรื่องแผ่นดินไหวในประเทศไทย กรมทรัพยากรธรณี ทำงานร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติอย่างไร
       13-10-2007 00:00:00 ตั้งโดย :
       00-00-0000 00:00:00 ตอบโดย :
  456
  หน้า : [ 1 ]
  IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS