กรมทรัพยากรธรณี

รับแจ้งเหตุธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี
 026219700

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัว

.

คำนำหน้านาม

. *

ชื่อ

. *

นามสกุล

.

เบอร์โทรศัพท์

.

อีเมล

ส่วนที่ 2 : รายละเอียด

.

วันที่แจ้ง

.

เรื่อง

. *

สถานที่เกิดเหตุการณ์

.

รายละเอียดของเหตุการณ์

.

ความเสียหายที่เกิดเหตุการณ์