FAQs


น้ำตกเกิดได้อย่างไร
เกิดตามธรรมชาติ เช่นเกิดจากการเลื่อนขึ้นลงของเปลือกโลก หรือจากการกัดเซาะของน้ำในหินต่างชนิดกัน
อัตราการทรุดตัวของพื้นที่สมุทรปราการฝั่งพระประแดง ต่อปีในช่วง 5-10 ปี ประมาณกี่เซนติเมตร
อัตราการทรุดตัวบริเวณสมุทรปราการฝั่งพระประแดง 5-10 ซม./ปี และฝั่งปากน้ำมีตั้งแต่ 5-10 ซม./ปี และมากกว่า 10 ซม./ปี
ทะเลสาบรูปแอกคืออะไร ในประเทศไทยไม่ทราบว่ามีที่ไหนบ้าง
ทะเลสาบรูปแอก หรือ oxbow lake คือบึงหรือทะเลสาบรูปโค้งคล้ายแอก เกิดจากการที่ทางน้ำโค้งตวัด (meander) เปลี่ยนเส้นทางจากการไหลตามแนวโค้งเดิมเป็นตัดตรง ทำให้ลำน้ำโค้งเดิมถูกตัดขาดเป็นทะเลสาบรูปแอก เช่น บึงสีไฟ จ.พิจิตร ซึ่งเกิดจากแม่น้ำน่าน
ภูเขาไฟโบราณในประเทศไทยอยู่ที่ไหนบ้าง
ประเทศไทยมีปล่องภูเขาไฟโบราณหลายแห่ง โดยพบบริเวณภาคอิสานตอนล่าง (ท้องที่จังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ที่มีชื่อเสียงคือที่เขากระโดง จ.บุรีรัมย์) ภาคเหนือ (เช่น จังหวัดลำปางและใกล้เคียง ที่มีชื่อเสียงอยู่ใกล้กับเหมืองถ่านหินแม่เมาะชื่อ คอกฟู) และ ภาคกลาง (เช่น จังหวัด ลพบุรี นครสววรค์ พิจิตร) นอกจากนี้ยังพบที่ จ.เลยด้วยตามที่ทราบแล้ว ในบริเวณภาคอิสานตอนล่างและที่ลำปาง บริเวณที่เป็นปล่องภูเขาไฟโบราณจะเป็นหินภูเขาไฟชนิดบะซอลต์ (basalt) ส่วนบริเวณลพบุรี บริเวณที่เป็นปล่องภูเขาไฟโบราณจะเป็นหินภูเขาไฟชนิดไรโอไรต์ แอนดีไซต์ สำหรับลักษณะของปล่องภูเขาไฟโบราณนี้ หากมองจากภาพถ่ายทางอากาศ หรือ ภาพถ่ายดาวเทียม จะเห็นเป็นรูปวงกลม มีเนินเขาวางตัวตามเส้นรอบวง คล้ายกับรูปสี้ยวพระจันทร์ สำหรับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่พบหินภูเขาไฟที่ครอบคลุมเนื้อที่เป็นบริเวณกว้างคล้ายกับบริเวณจังหวัดลำปาง บุรีรัมย์หรือลพบุรี ดังนั้นจึงคาดว่าไม่น่าจะมีปล่องภูเขาไฟโบราณในบริเวณดังกล่าว แต่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนอาจจะมีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นปล่องได้ ซึ่งเป็นหลุมยุบ (sink hole) ที่เกิดในหินปูน (จ.แม่ฮ่องสอนมีหินปูนมาก) ทำให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นปล่องภูเขาไฟโบราณ
อยากทราบฟอสซิลดัชนี
กรุณาติดต่อผู้เชี่ยวชาญ
-zxx เกี่ยวกับเรื่อง ฟอสซิลดัชนี
เบอร์โทรศัพท์ 0812223333
E-mail ta@yahoo.com
แร่บอลล์เคยล์ใช้ทำอะไร หาได้ที่ไหน มีความต้องการมากไหมในเมืองไทย
ภาคเหนือพบที่ อ.เมือง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ อ.แม่ทะ จ. ลำปาง ภาคตะวันออกพบที่ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ภาคใต้พบที่ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ฯ อ.ฉวาง พิปูน จ. นครศรีธรรมราช บอลล์เคยล์ในทางการค้า หมายถึงดินอะไรก็ได้ ที่สามารถใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิคได้ บอลเคลย์ในทางวิชาการหมายถึงแร่อุตสาหกรรมชนิดหนึ่งที่มีเนื้อละเอียดมาก มีสีเทาเข้มถึงดำ ประกอบด้วยแร่ดินชนิดเคโอลิไนต์ เป็นแร่เด่น อาจมีแร่ดินตัวอื่น ๆ เช่น อิลไลต์ หรือมอนต์มอริลโลไนต์ และควอตซ์ ปะปนบ้าง ที่สำคัญคือมีอินทรียสารปนในเนื้อ การที่มีเนื้อละเอียดมากและมีอินทรียสารปนทำให้มีความเหนียวดีมาก การใช้ประโยชน์ที่สำคัญคือเป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมเซรามิก ทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถคงรูปอยู่ได้ ไม่พับงอ หรือบิดเบี้ยว ในเนื้อดินที่ปั้นทั่วไป จะมีดินขาวและบอลเคลย์รวมกันอยู่ประมาณ 70-75 % สัดส่วนของทั้งสองตัวจะมากหรือน้อยขึ้นกับคุณภาพของดินในแต่ละแหล่ง วัตถุดิบที่เหลือจะเป็นเฟลด์สปาร์และควอตซ์ เมื่อนำชิ้นงานไปเผา อินทรียสารที่ปนอยู่จะระเหิดไปหมด ทำให้ชิ้นงานมีสีขาว หรือเหลืองอ่อน ๆ ส่วนในน้ำยาเคลือบเซรามิกและเครื่องปั้นดินเผาอื่น ๆ ก็จะมีบอลเคลย์อยู่ประมาณ 20-40 % แหล่งดินบอลเคลย์ใหญ่ในเมืองไทยปัจจุบันคือ แหล่งแม่ทาน อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ผลิตได้300,000-400,000 ตันต่อปี รองลงมาเป็นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย และอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีปริมาณการผลิตประมาณ 20,000-30,000 ตันต่อปี ปริมาณการผลิตในประเทศถือว่าเพียงพอสำหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง แต่ในผลิตภัณฑ์บางชนิด อาจต้องสั่งบอลเคลย์คุณภาพพิเศษเข้ามาจากประเทศอังกฤษในปริมาณเล็กน้อย
1. FeO แตกต่างกับ Fe2O3(ค่า เลข 2,3 เป็นตัวห้อย)เช่นความแข็งแร็ง และสภาพทั่วไปตามธรรมชาติ
1. FeO มี formula weight: 71.844 Fe2O3 มี formula weight: 159.688 FeO มีสีดำ Fe2O3 มีสีน้ำตาลแดง FeO มีจุดหลอมเหลว 1370 .C Fe2O3 มีจุดหลอมเหลว 1565 .C FeO มีความหนาแน่น 6000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร Fe2O3 มีความหนาแน่น 5250 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร Feo เป็น iron (II) Oxide Fe2O3 เป็น iron (III) Oxide
2. ถ้านำ FeO มาเผาที่อุณหภูมิสูง เช่น 550 องศาเซียลเซียส เพือให้ได้ Fe2O3(ค่า เลข 2,3 เป็นตัวห้อย) จะมีคุณสมบัติอะไรเปลี่ยนไปบ้าง
2. ในธรรมชาติ Fe2O3 จะ reduce เป็น FeO โดยมีปฏิกิริยาเคมี ดังนี้ Fe2O3 + CO2 -> 2FeO + CO2
แผ่นดินไหวเกิดจากอะไร เมืองไทยอยู่ในเขตอันตรายหรือเปล่า
แผ่นดินไหว เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดิน อันเนื่องมาจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลย์ของเปลือกโลกให้คงที่ สาเหตุ ของการเกิดแผ่นดินไหวนั้นจัดแบ่งได้ 2 ชนิด ชนิดที่หนึ่ง เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ได้แก่ การทดลองระเบิดปรมาณู การกักเก็บน้ำในเขื่อนและแรงระเบิดของการทำเหมืองแร่ ชนิดที่สอง เป็นแผ่นดินไหวจากธรรมชาติ ซึ่งมีทฤษฎีกลไกการเกิดแผ่นดินไหวอันเป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบัน 2 ทฤษฎี คือ 1. ทฤษฎีที่ว่าด้วยการขยายตัวของเปลือกโลก (Dilation source theory) อันเชื่อว่าแผ่นดินไหวเกิดจากการที่เปลือกโลกเกิดการคดโค้งโก่งงออย่างฉับพลัน และเมื่อวัตถุขาดออกจากกันจึงปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปคลื่นแผ่นดินไหว 2. ทฤษฎีที่ว่าด้วยการคืนตัวของวัตถุ (Elastic rebound theory) เชื่อว่าแผ่นดินไหวเกิดจากการสั่นสะเทือนอันเป็นเหตุผลมาจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อน (Fault) ดังนั้นเมื่อเกิดการเคลื่อนที่ถึงจุดหนึ่งวัตถุจึงขาดออกจากกัน และเสียรูปอย่างมากพร้อมกับการปลดปล่อยพลังงานออกมา และหลังจากนั้นวัตถุก็คืนตัวกลับสู่รูปเดิม ทฤษฎีนี้สนับสนุนแนวความคิดที่เชื่อว่า แผ่นดินไหวมีกลไกการกำเนิดเกี่ยวข้องโดยตรง และใกล้ชิดกับแนวรอยเลื่อนมีพลัง (Active Fault) ที่เกิดขึ้นจากผลพวงของการแปรสัณฐานของเปลือกโลก (Plate tectonics) เปลือกโลกของเราประกอบด้วยแผ่นเปลือกโลก จำนวนประมาณ 12 แผ่นใหญ่ ทั้งที่เป็นแผ่นมหาสมุทรและแผ่นทวีป ซึ่งมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาต่อให้บางแผ่นมีการเคลื่อนแยกออกจากกัน บางแผ่นเคลื่อนเข้าหาและมุดซ้อนเกยกัน และบางแผ่นเคลื่อนเฉียดกัน อันเป็นบ่อเกิดของแรงเครียดที่สะสมไว้ภายในเปลือกโลกนั้นเอง แผ่นดินไหวกับประเทศไทย ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นยูเรเซียนซึ่งล้อมรอบด้วยแผ่นเปลือกโลก 2 แผ่นคือ แผ่นมหาสมุทรอินเดีย และแผ่นมหาสมุทรแปซิฟิก แผ่นดินไหวมักเกิดมากตรงบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่น ในขณะที่บริเวณภายในแผ่นมีแผ่นดินไหวเกิดน้อยกว่า และมักไม่รุนแรง โดยมากเกิดตามแนวของรอยเลื่อนใหญ่ ๆ จะเห็นได้ว่า พื้นที่ประเทศไทยตั้งอยู่ในบริเวณภายในแผ่นเปลือกโลก ไม่ใช่ตามรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกดังเช่นประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศฟิลิปินส์ ดังนั้นจะสังเกตุเห็นว่าประเทศญี่ปุ่นและฟิลิปินส์จะเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งและรุนแรง ซึ่งต่างกับประเทศไทยเกิดน้อยครั้งและไม่รุนแรง ถือได้ว่าเป็นเขตค่อนข้างปลอดแผ่นดินไหวพอสมควร แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการไม่ประมาท ควรหาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยจากแผ่นดินไหว จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะปลอดภัย ซึ่งจะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก http://www.dmr.go.th
ภาคอีสานจะเกิดแผ่นดินไหวบ้างหรือเปล่า
พื้นที่ภาคอีสานจัดว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากแผ่นดินไหว โอกาสในการเกิดถือว่าต่ำ สบายใจได้
แผ่นดินไหวขนาดเท่าไร ถึงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศ แล้วถ้าเป็นอย่าง
แผ่นดินไหวขนาด 10 ริกเตอร์จะทำให้ทุกสิ่งพังพินาศ เรายังไม่พบวิธีแก้ไข แต่เท่าที่ผ่านมาตั้งแต่มีมนุษย์เกิดขึ้นมาบนโลกเรายังไม่เจอแผ่นดินไหวรุนแรงเท่านั้น
ถ้าอยู่ในเรือในทะเลตอนกำลังที่เกิดสึนามิจะต้องทำอย่างไร ต้องรีบขึ้นฝั่งใช่ไหม
ถ้าอยู่ในเรือในทะเลตอนที่กำลังจะเกิดสึนามิให้รีบนำเรือออกไปในทะเลลึกมากขึ้น ถ้าขึ้นมาจะเป็นอันตรายแต่อยู่ในทะเลจะไม่เป็นอะไร เพราะสึนามิจะมีพลังมากเมื่อขึ้นมาบนฝั่งเกิดเป็นคลื่นหัวแตกที่มีพลังมหาศาล
อยากทราบสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงพื่นที่ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย
กรมทรัพยากรธรณีได้ทำการสำรวจสภาพชายฝั่งพบว่าบริเวณชายฝั่งรอบอ่าวไทยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของการกัดเซาะประมาณ 29 เปอร์เซนต์ของระยะความยาวทั้งหมด 1,700 กิโลเมตร โดยพบในทุกจังหวัดรอบอ่าวไทย ( 17 จังหวัด) และพบชายฝั่งทะเลที่มีการสะสมตัวเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 7 เปอร์เซนต์ สาเหตุหลักได้แก่กระบวนการทางธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ ที่สำคัญได้แก่ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีผลต่อความรุนแรงของคลื่นเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลที่มีแนวโน้มสูงขึ้น การทรุดตัวของพื้นดินบริเวณชายฝั่งทะเล ปริมาณของตะกอนที่ไหลจากแผ่นดินสู่ชายฝั่งทะเลลดลง และกิจกรรมของมนุษย์ทั้งการตั้งบ้านเรือนและการใช้ประโยชน์พื้นที่อื่นๆเช่นเพื่อการอุตสาหกรรม การทำนากุ้งหรือการบุกรุกป่าชายเลน
อยากทราบวิธีการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงพื่นที่ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย
แนวทางแก้ไขระยะสั้นได้แก่การสร้างโครงสร้างป้องกันทางวิศวกรรมที่เหมาะสม ระยะยาวจำเป็นต้องมีแผนการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่เหมาะสม และมีมาตรการหรือกฎหมายใช้ควบคุมการพัฒนาพื้นที่ไม่ให้มีผลกระทบกับสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล รายละเอียดของการศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งของประเทศไทยสามารถมาดูได้จากรายงานวิชาการของกรมทรัพยากรธรณีที่จัดพิมพ์เผยแพร่แล้ว ได้ที่ห้องสมุดกรมทรัพยากรธรณี หอสมุทรแห่งชาติ หรือที่ฝ่ายธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมแธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 202-3915
สาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่ง
สาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่งที่ทำให้เกิดการพังทลายโดยทั่วไปนั้น ประกอบด้วย 1. สาเหตุตามธรรมชาติ คือ การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล การพังทลายของหน้าผาลดลง ทำให้ปริมาณตะกอนทดแทนมีปริมาณน้อย ปริมาณตะกอนจากทะเลที่พัดพาเข้าสู่ฝั่งลดลง คลื่นลมรุนแรงผิดปกติ กระแสน้ำมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ทิศทางของคลื่นเปลี่ยนแปลง และปริมาณฝนตกที่มากกว่าปกติ 2. สาเหตุจากการกระทำของมนุษย์ที่ทำให้เกิดการพังทลายของชายฝั่ง ประกอบด้วย 2.1 การสร้างเขื่อนหรือฝายกั้นแม่น้ำ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการพังทลายของชายฝั่งทะเล เนื่องจากตะกอนที่จะมาทับถมมีปริมาณน้อยลง เพราะตะกอนถูกกักไว้ที่เขื่อนหรือฝาย รวมถึงการดูดทรายในแม่น้ำเพื่อใช้ในการก่อสร้างและเพื่อการถมที่ ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ตะกอนที่ลงสู่ทะเลมีปริมาณน้อยลง 2.2 การสร้างกำแพงกันคลื่น (seawall) เขื่อนดักตะกอน (groin) เขื่อนหินทิ้ง (revetment) และแนวหินทิ้ง (riprap) ในบริเวณหนึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียงได้ เช่น อาจเกิดการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งบริเวณท้ายน้ำ เนื่องจากตะกอนที่เคยพัดมาสะสมถูกดักและตกตะกอนอยู่ที่เขื่อนดักตะกอน นอกจากนั้นการก่อสร้างถาวรวัตถุเพื่อการป้องกันชายฝั่งดังที่กล่าวมา ทำให้ ความลาดชันของชายหาดสูงขึ้น ซึ่งเป็นการเร่งให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งมากขึ้น 2.3 การก่อสร้างกำแพงปากแม่น้ำ (jetty) ทำให้ตะกอนถูกส่งออกไปไกลจากบริเวณชายฝั่งมากกว่าปกติ ทำให้ตะกอนสูญเสียออกไปจากระบบ ส่งผลให้ปริมาณตะกอนที่ตกทับถมบริเวณชายหาดมีน้อยลง และขัดขวางการพัดพาของตะกอนในแนวเข้า-ออกฝั่ง ก่อให้เกิดการพังทลายของชายฝั่ง นอกจากนี้การขุดลอกร่องน้ำนำตะกอนปากแม่น้ำไปทิ้งยังบริเวณอื่นก็เป็นการลดปริมาณของตะกอนที่ควรจะสะสมตัวตามธรรมชาติ 2.4 การก่อสร้างท่าเทียบเรือบริเวณชายฝั่ง ทำให้เกิดร่องน้ำลึก (ช่องทางเดินเรือ) ที่ขวางกั้นการไหลของตะกอนบริเวณชายฝั่ง รวมถึงสิ่งก่อสร้างบริเวณท่าเรือ เช่น สะพานเทียบเรือ ท่อขนถ่ายสินค้า ก็เป็นสิ่งกีดขวางการพัดพาของกระแสน้ำ และตะกอนบริเวณชายฝั่ง และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของทิศทางคลื่นอีกด้วย 2.5 การถมสร้างชายหาดเทียม (beach nourishment) ซึ่งต้องมีการขุดทรายในทะเลจากสถานที่หนึ่งมาถมในบริเวณชายหาด ทำให้เกิดหลุมลึก ซึ่งเป็นการเร่งให้เกิดการไหลของตะกอนมาเติมเต็มในหลุม และมีผลต่อเนื่องถึงการพังทลายของชายฝั่งบริเวณใกล้เคียง
TESTTTTTTTTTTTTT
กระดูกไดโนเสาร์ที่หลุมขุดค้นที่ 9 อุทยานภูเวียง เป็นของจริงหรือเปล่า
เป็นของจริง
ได้อ่านเรื่องเกี่ยวกับไดโนเสาร์จาก webกรมทรัพย์ อยากทราบว่าจะมีโอกาสพบไดโนเสาร์ในภาคอื่น ๆ เช่น ภาคกลาง หรือภาคใต้ได้หรือไม่
ไดโนเสาร์พบเฉพาะในชั้นหินที่มีช่วงอายุ 220-65 ล้านปี หรือมหายุค มีโซโซอิก ชั้นหินที่มีช่วงอายุดังกล่าวในประเทศไทยพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแผ่เข้าไปในภาคเหนือ ตะวันออก และภาคใต้บ้าง โปรดดูรายละเอียดในแผนที่ธรณีวิทยาประเทศไทย โดยเฉพาะในบริเวณชั้นแถบสีฟ้าอ่อน และสีฟ้าแก่ สัญลักษณ์ Kpw และ Ksk ซึ่งเป็นชั้นที่พบซากไดโนเสาร์หรือร่องลอยของไดโนเสาร์มากที่สุด รวมทั้งให้ดูชั้นสีที่อยู่ติดกันด้วย สำหรับภาคใต้ให้สนใจ บริเวณพื้นที่สีออกเขียว สัญลักษณ์ Jk1 โดยแผนที่หาดูได้ที่ สำนักธรณีวิทยา อาคารพิพิธภัณน์และวิจัย กรมทรัพยากรธรณี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม.
อยากทราบข้อมูลไดโนเสาร์ในประเทศไทย
ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักธรณีวิทยา
ภารกิจของทธ. คืออะไร
สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี โดยการสำรวจตรวจสอบสภาพธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี การประเมินศักยภาพ แหล่งทรัพยากรธรณี การกำหนด กำกับดูแลเขตพื้นที่สงวนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรณี เพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรณี คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน
ภารกิจของทธ.มีความสัมพันธ์กับยุทธ์ศาสตร์กระทรวงในเรื่องใดบ้าง
1. ปรับเปลี่ยนกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 2. พัฒนาแหล่งเรียนรู แหล่งนันทนาการ กระบวนการเรียนรู้ และเพิ่มเติมภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการบริการประชาชนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
วิสัยทัศน์ของทธ. คืออะไร
บริหารจัดการทรัพยากรธรณีอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
พันธกิจของทธ. คืออะไร
จัดการทรัพยากรธรณีโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
สาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหว
แผ่นดินไหว เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดิน อันเนื่องมาจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลย์ของเปลือกโลกให้คงที่ สาเหตุ ของการเกิดแผ่นดินไหวนั้นจัดแบ่งได้ ๒ ชนิด ชนิดที่หนึ่ง เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ได้แก่ การทดลองระเบิดปรมาณู การกักเก็บน้ำในเขื่อนและแรงระเบิดของการทำเหมืองแร่ เป็นต้นชนิดที่สองเป็นแผ่นดินไหวจากธรรมชาติ ได้แก่การเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลก (Fault) การเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิด และการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาต เป็นต้น
ศูนย์เกิดแผ่นดินไหว และจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว คืออะไร
ศูนย์เกิดแผ่นดินไหว เป็นจุดเริ่มต้นใต้พื้นดินของการกระจายคลื่นแผ่นดินไหวออกไปทุกทิศทางในรูปทรงกลม และส่งคลื่นผ่านตัวกลาง(ชั้นหิน/ดิน) มาถึงผิวดิน

จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว เป็นตำแหน่ง ณ ผิวดินเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว ซึ่งจะทำหน้าที่ส่งผ่านคลื่นแผ่นดินไหวออกไปจากจุดนี้เช่นกัน
คลื่นจากแผ่นดินไหวมีกี่แบบ คลื่นชนิดไหนที่ตรวจวัดได้ก่อน
คลื่นแผ่นดินไหวแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ คลื่นภายในโลก และคลื่นผิวโลก

คลื่นภายในโลก เป็นคลื่นความสั่นสะเทือนที่เดินทางอยู่ภายในโลกแบ่งเป็น ๒ ชนิดตามลักษณะการแกว่งตัวของอนุภาคตัวกลางขณะที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่าน ได้แก่

๑. คลื่นตามยาว หรือคลื่นปฐมภูมิ (Longitudinal or Primary Waves) เป็นคลื่นความสั่นสะเทือนที่เคลื่อนที่ออกไปโดยที่อนุภาคของตัวกลางถูกแรงอัด จนสั่น และขยายตัวไปมาเรื่อยๆ ในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่น

๒. คลื่นตามขวาง หรือคลื่นทุติยภูมิ (Traverse or Secondary Waves) เป็นคลื่นความสั่นสะเทือนที่เคลื่อนที่ออกไปแล้วอนุภาคของตัวกลางถูกแรง Shear ก่อให้เกิดการสั่นในแนวตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น

คลื่นผิวโลก คือ คลื่นความสั่นสะเทือนที่เคลื่อนที่ไปตามผิวโลก หรือขนานไปกับผิวโลก แต่ไม่ลึกนัก แบ่งเป็น ๒ ชนิด

๑. คลื่นเรเลย์ (Rayleigh Waves) เป็นคลื่นความสั่นสะเทือนที่เคลื่อนที่ไปตามระนาบทำให้อนุภาคตัวกลางสั่นในลักษณะวงรี และค่อยๆ ลดลงเมื่อห่างจากจุดกำเนิด ทำให้อนุภาคเกิดการสั่นในแนวดิ่ง ค้นพบโดย Lord Rayleigh นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ

๒. คลื่นเลิฟ (Love Waves) เป็นคลื่นความสั่นสะเทือนตามขวางที่ไปตามผิวระนาบทำให้อนุภาคเกิดการสั่นในแนวราบ ในทิศทางตั้งฉากกับแนวการเคลื่อนที่ ให้ชื่อตามนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษผู้ค้นพบชื่อ A.E.H. Love

คลื่นตามยาวเป็นคลื่นที่ตรวจวัดได้ก่อน เนื่องจากเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าคลื่นชนิดอื่นๆ
ขนาดและความรุนแรงแผ่นดินไหว
ขนาดแผ่นดินไหว (Magnitude) เป็นปริมาณของพลังงานที่ถูกปลดปล่อยออกมาในรูปของการสั่นสะเทือนที่ส่งผ่านมายังผิวโลก คำนวณได้จากการตรวจวัดค่าความสูงของคลื่นแผ่นดินไหวที่ตรวจวัด ได้ด้วยเครื่องมือตรวจแผ่นดินไหว โดยเป็นค่าปริมาณที่บ่งชี้ขนาด ณ บริเวณศูนย์เกิดแผ่นดินไหว มีหน่วย ริกเตอร์ ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๓๕โดย Charles F. Richter แห่งสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
ความรุนแรงแผ่นดินไหว (Intensity) แสดงถึงระดับความรุนแรงของเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น วัด ได้จากปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะเกิด และหลังเกิดแผ่นดินไหว เช่น ความรู้สึกของผู้คน ลักษณะที่วัตถุหรือ อาคารเสียหายหรือสภาพภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลง เป็นต้น มาตราวัดความรุนแรงของแผ่นดินไหว มีการพัฒนาขึ้นมาใช้กันหลายมาตรา แต่ที่นิยมใช้กันที่สุดในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันนี้คือ มาตราเมอร์คัลลี่ที่ปรับปรุงแล้ว (Modified Mercalli (MM) Intensity Scale) ผู้พัฒนาคือ Harry Wood และ Frank Neumann ได้ปรับปรุงขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๓๑ ในประเทศไทยได้ใช้ มาตราเมอร์คัลลี่นี้ ซึ่งมีทั้งหมด ๑๒ อันดับ เรียง ลำดับความรุนแรงแผ่นดินไหวจากน้อยไปมาก
แผนที่ที่มีจำหน่าย สามารถซื้อได้ที่ไหน และมีส่วนลดอะไรบ้างหรือไม่
แผนที่ธรณีวิทยา แผนที่ดิจิตอลธรณีวิทยา (แผ่น CD) ติดต่อสอบถาม หรือซื้อได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมทรัพยากรธรณี ตึกเพชร (อาคาร 2) ชั้น 1 โทร 02-6444744 แผนที่ธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ และแผนที่ดิจิตอลธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ ติดต่อสอบถามที่ กองธรณีเทคนิค กรมทรัพยากรธรณี ตึกเพชร (อาคาร 2 ชั้น 1) โทร. 02-2023832 ทั้งนี้สามารถเข้าไปดูรายการแผนที่ต่างๆ ที่ www.dmr.go.th เข้าไปที่บริการของเราจะมีรายการแผนที่ที่มีจำหน่าย
กรมทรัพยากรธรณีมีสื่อความรู้ (สื่อการเรียนการสอน) ให้หรือจำหน่ายบ้างหรือไม่อะไรบ้าง หาดูข้อมูลได้ที่ไหน จะต้องทำอย่างไรบ้าง
มีหนังสือและแผ่นพับเกี่ยวกับธรณีวิทยา แหล่งแร่ ทรัพยากรธรณี แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา แผนที่ธรณีวิทยา แผนที่แหล่งแร่ และวีดีทัศน์ ทั้งนี้สามารถเข้าไปดูรายการรายละเอียดที่ www.dmr.go.th ที่เมนูบริการของเรา หรือติดต่อสอบถามกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมทรัพยากรธรณี ตึกเพชร (อาคาร 2) ชั้น 1 โทร 02-6444744
มีเอกสารอะไรบ้างที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิ
ในส่วนของกรมทรัพยากรธรณีมีเอกสารดังนี้ - หนังสือการ์ตูนเรื่องแผ่นดินไหวภัยใกล้ตัว - แผ่นพับเรื่อง คลื่นยักษ์สึนามิ - โปสเตอร์ เรื่อง แผ่นดินไหวมาตราเมอร์คัลลี่ - หนังสือคู่มือแนวทางปฏิบัติในพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบและบัญชีรายชื่อจังหวัดที่มี โอกาสเกิดหลุมยุบ - แผ่นพับเรื่อง หลุมยุบ ทั้งนี้สามารถติดต่อขอรับได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมทรัพยากรธรณี โทร. 0 2644 4744
อยากให้กรมทรัพยากรธรณี เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ ข้อมูลข่าวสารมักอยู่ในส่วนราชการเป็นส่วนใหญ่ ประชาชนทั่วไปไม่ได้รับข้อมูลเลย
กรมทรัพยากรธรณีจะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้มากขึ้น โดยเมื่อเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานภาคสนามจะให้นำเอกสารเผยแพร่ของกรมทรัพยากรธรณี ไปแจกจ่ายตาม อบต. ผู้นำชุมชน หรือชาวบ้านโดยตรงต่อไป
WEB SITE ของทธ. มีชื่อว่าอะไร
http://www.dmr.go.th
กรมทรัพยากรธรณีตั้งอยู่ที่ไหน สามารถเดินทางมาที่กรมได้อย่างไร
กรมทรัพยากรธรณี ตั้งอยู่บนถนนพระราม 6 เขตพญาไท ติดกับ ร.พ.สงฆ์ เยื้อง ๆ กับ มหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงการต่างประเทศ อยู่ในรั้วเดียวกันกับกระทรวงอุตสาหกรรม ถ้ามาจากอนุเสาวรีย์ มีรถโดยสารของ ขสมก. สาย 8 92 97 ผ่านด้านหน้า
ปัจจุบันกรมทรัพยากรธรณีมีหน่วยงานประจำอยู่ที่ต่างจังหวัดหรือไม่
ไม่มี ปัจจุบันกรมทรัพยากรธรณีภายหลังปฏิรูประบบราชการ (3 ตุลาคม พ.ศ.2545) มีอยู่ที่เดียว คือที่ ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. ดูแลด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีของประเทศ
กรมทรัพยากรธรณีให้อะไรกับสังคมและประเทศชาติ เป็นผู้นำที่เด่นชัดในภารกิจใด มีแนวการทำงานที่จะบรรลุภารกิจ (เป้าหมาย) อย่างไร กับการที่ต้องเป็นส่วนหนึ่งของ e- Government ซึ่งคาดว่าเป็น good governance ทธ.ได้มีแนวปฏิบัติไว้อย่างไรเกี่ยวกับเรื่อง IT ทั้งด้านระบบอุปกรณ์และบุคลากร
จะได้ 1. ข้อมูล พื้นที่เสี่ยงภัย (แผ่นดินไหว /ไถล/ถล่ม/ยุบ) 2. ข้อมูล ใช้วางแผน พัฒนาเมือง เช่น เลือกที่ฝังกลบขยะ (น้ำไม่ไหลซึมผ่าน) การก่อสร้างขนาดใหญ่ รถไฟฟ้าใต้ดิน ตึกสูง เขื่อน (ชั้นหิน รอยเลื่อน) 3.พื้นที่ใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรณี (ในการ สงวน อนุรักษ์ อนุญาต) เช่น เพื่อการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว ไดโนเสาร์ อุตสาหกรรม (เพื่อความโปร่งใส ตามหลัก Good Governance) 4.ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณี คุ้มค่า คุ้มกับเป็นสมบัติแผ่นดิน (หลักความคุ้มค่า ตามหลัก Good Governance ?) กรณี e-Government ทธ. คงจะมี ระบบ ITC ที่ดี ในการพัฒนาข้อมูลทรัพยากรธณี การพัฒนาประสิทธิภาพภายในองค์กร (Back Office) สนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร และพัฒนาระบบบริการ ประชาชน (Front Office) นำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารราชการ ก้าวสู่ Good Governance ต่อไป ในเร็ว ๆ นี้