ปรับขนาดตัวอักษร : ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่

FAQs


น้ำตกเกิดได้อย่างไร
เกิดตามธรรมชาติ เช่นเกิดจากการเลื่อนขึ้นลงของเปลือกโลก หรือจากการกัดเซาะของน้ำในหินต่างชนิดกัน
test
อัตราการทรุดตัวของพื้นที่สมุทรปราการฝั่งพระประแดง ต่อปีในช่วง 5-10 ปี ประมาณกี่เซนติเมตร
อัตราการทรุดตัวบริเวณสมุทรปราการฝั่งพระประแดง 5-10 ซม./ปี และฝั่งปากน้ำมีตั้งแต่ 5-10 ซม./ปี และมากกว่า 10 ซม./ปี
ทะเลสาบรูปแอกคืออะไร ในประเทศไทยไม่ทราบว่ามีที่ไหนบ้าง
ทะเลสาบรูปแอก หรือ oxbow lake คือบึงหรือทะเลสาบรูปโค้งคล้ายแอก เกิดจากการที่ทางน้ำโค้งตวัด (meander) เปลี่ยนเส้นทางจากการไหลตามแนวโค้งเดิมเป็นตัดตรง ทำให้ลำน้ำโค้งเดิมถูกตัดขาดเป็นทะเลสาบรูปแอก เช่น บึงสีไฟ จ.พิจิตร ซึ่งเกิดจากแม่น้ำน่าน
ภูเขาไฟโบราณในประเทศไทยอยู่ที่ไหนบ้าง
ประเทศไทยมีปล่องภูเขาไฟโบราณหลายแห่ง โดยพบบริเวณภาคอิสานตอนล่าง (ท้องที่จังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ที่มีชื่อเสียงคือที่เขากระโดง จ.บุรีรัมย์) ภาคเหนือ (เช่น จังหวัดลำปางและใกล้เคียง ที่มีชื่อเสียงอยู่ใกล้กับเหมืองถ่านหินแม่เมาะชื่อ คอกฟู) และ ภาคกลาง (เช่น จังหวัด ลพบุรี นครสววรค์ พิจิตร) นอกจากนี้ยังพบที่ จ.เลยด้วยตามที่ทราบแล้ว ในบริเวณภาคอิสานตอนล่างและที่ลำปาง บริเวณที่เป็นปล่องภูเขาไฟโบราณจะเป็นหินภูเขาไฟชนิดบะซอลต์ (basalt) ส่วนบริเวณลพบุรี บริเวณที่เป็นปล่องภูเขาไฟโบราณจะเป็นหินภูเขาไฟชนิดไรโอไรต์ แอนดีไซต์ สำหรับลักษณะของปล่องภูเขาไฟโบราณนี้ หากมองจากภาพถ่ายทางอากาศ หรือ ภาพถ่ายดาวเทียม จะเห็นเป็นรูปวงกลม มีเนินเขาวางตัวตามเส้นรอบวง คล้ายกับรูปสี้ยวพระจันทร์ สำหรับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่พบหินภูเขาไฟที่ครอบคลุมเนื้อที่เป็นบริเวณกว้างคล้ายกับบริเวณจังหวัดลำปาง บุรีรัมย์หรือลพบุรี ดังนั้นจึงคาดว่าไม่น่าจะมีปล่องภูเขาไฟโบราณในบริเวณดังกล่าว แต่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนอาจจะมีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นปล่องได้ ซึ่งเป็นหลุมยุบ (sink hole) ที่เกิดในหินปูน (จ.แม่ฮ่องสอนมีหินปูนมาก) ทำให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นปล่องภูเขาไฟโบราณ
แร่บอลล์เคยล์ใช้ทำอะไร หาได้ที่ไหน มีความต้องการมากไหมในเมืองไทย
ภาคเหนือพบที่ อ.เมือง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ อ.แม่ทะ จ. ลำปาง ภาคตะวันออกพบที่ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ภาคใต้พบที่ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ฯ อ.ฉวาง พิปูน จ. นครศรีธรรมราช บอลล์เคยล์ในทางการค้า หมายถึงดินอะไรก็ได้ ที่สามารถใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิคได้ บอลเคลย์ในทางวิชาการหมายถึงแร่อุตสาหกรรมชนิดหนึ่งที่มีเนื้อละเอียดมาก มีสีเทาเข้มถึงดำ ประกอบด้วยแร่ดินชนิดเคโอลิไนต์ เป็นแร่เด่น อาจมีแร่ดินตัวอื่น ๆ เช่น อิลไลต์ หรือมอนต์มอริลโลไนต์ และควอตซ์ ปะปนบ้าง ที่สำคัญคือมีอินทรียสารปนในเนื้อ การที่มีเนื้อละเอียดมากและมีอินทรียสารปนทำให้มีความเหนียวดีมาก การใช้ประโยชน์ที่สำคัญคือเป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมเซรามิก ทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถคงรูปอยู่ได้ ไม่พับงอ หรือบิดเบี้ยว ในเนื้อดินที่ปั้นทั่วไป จะมีดินขาวและบอลเคลย์รวมกันอยู่ประมาณ 70-75 % สัดส่วนของทั้งสองตัวจะมากหรือน้อยขึ้นกับคุณภาพของดินในแต่ละแหล่ง วัตถุดิบที่เหลือจะเป็นเฟลด์สปาร์และควอตซ์ เมื่อนำชิ้นงานไปเผา อินทรียสารที่ปนอยู่จะระเหิดไปหมด ทำให้ชิ้นงานมีสีขาว หรือเหลืองอ่อน ๆ ส่วนในน้ำยาเคลือบเซรามิกและเครื่องปั้นดินเผาอื่น ๆ ก็จะมีบอลเคลย์อยู่ประมาณ 20-40 % แหล่งดินบอลเคลย์ใหญ่ในเมืองไทยปัจจุบันคือ แหล่งแม่ทาน อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ผลิตได้300,000-400,000 ตันต่อปี รองลงมาเป็นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย และอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีปริมาณการผลิตประมาณ 20,000-30,000 ตันต่อปี ปริมาณการผลิตในประเทศถือว่าเพียงพอสำหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง แต่ในผลิตภัณฑ์บางชนิด อาจต้องสั่งบอลเคลย์คุณภาพพิเศษเข้ามาจากประเทศอังกฤษในปริมาณเล็กน้อย
1. FeO แตกต่างกับ Fe2O3(ค่า เลข 2,3 เป็นตัวห้อย)เช่นความแข็งแร็ง และสภาพทั่วไปตามธรรมชาติ
1. FeO มี formula weight: 71.844 Fe2O3 มี formula weight: 159.688 FeO มีสีดำ Fe2O3 มีสีน้ำตาลแดง FeO มีจุดหลอมเหลว 1370 .C Fe2O3 มีจุดหลอมเหลว 1565 .C FeO มีความหนาแน่น 6000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร Fe2O3 มีความหนาแน่น 5250 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร Feo เป็น iron (II) Oxide Fe2O3 เป็น iron (III) Oxide
2. ถ้านำ FeO มาเผาที่อุณหภูมิสูง เช่น 550 องศาเซียลเซียส เพือให้ได้ Fe2O3(ค่า เลข 2,3 เป็นตัวห้อย) จะมีคุณสมบัติอะไรเปลี่ยนไปบ้าง
2. ในธรรมชาติ Fe2O3 จะ reduce เป็น FeO โดยมีปฏิกิริยาเคมี ดังนี้ Fe2O3 + CO2 -> 2FeO + CO2
มิลค์กี้แความารีน เป็นอย่างไร หายากไหม ส่วนมากพบที่ไหน
หนังสือพลอยประจำเดือนเกิด กรมทรัพยากรธรณี โดย พงศ์ศักดิ์ วิชิต กล่าวไว้ว่า อะความารีน เป็นพลอยที่มีสีน้ำเงินแกมเขียว (greenish blue) ไปจนกระทั่งสีเขียวแกมน้ำเงิน(bluish green) สีเขียว หรือสีฟ้าน้ำทะเลอ่อน ไปจนกระทั่งเข้ม อะความารีนเป็นแร่ชนิดหนึ่งในแร่ตระกูลเบริล (Beryl) หรือ อีกนัยหนึ่งก็คือแร่ตระกูลเดียวกับมรกตซึ่งมีสีเขียว ชื่อเดิมมาจากภาษาละติน "Aqua" แปลว่า น้ำ และ "Mare" แปลว่า ทะเล คำ ๆ นี้จึงหมาย ถึง น้ำทะเล อันบ่งชี้ให้เห็นสีพลอยชนิดนี้ได้อย่างชัดเจน ในช่วงสมัยโรมันผู้มีอะความารีนไว้ในครอบครองจะให้ความสนใจดูแลรักษาสีของพลอยมากเป็นพิเศษ เพื่อให้สีคงเดิมอยู่เช่นนั้น ด้วยเหตุที่ถือว่าเป็นพลอยของเทพเจ้าแห่งทะเลอะความารีน หาได้ค่อนข้างยาก อะความารีน เป็นพลอยที่ได้รับความนิยมสูงสุดในสมัยก่อน ตามนิยายปรัมปราที่เล่ากันว่าพลอยชนิดนี้เป็นเครื่องลางของขลังอันวิเศษ สุดของชาวเรือเพราะเชื่อกันว่าจะช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นท่องเที่ยวเดินทางไปกลลับโดยสวัสดิภาพ หลายศตวรรษที่ผ่านมา อะความารีนใช้เป็นเครื่องลางของขลังในการป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายต่าง ๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์ จึงถือกันว่าเป็นหินกันภัย (Stone of Safety)และยังเป็นพลอยแห่งความอ่อนวัยตลอดกาล (Gem of eternal youth) อีกด้วยผู้ใดได้พลอยชนิดนี้ไว้จะช่วยให้จิตว่างและสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน มีแต่ความสุขกายสุขใจในช่วงระยะที่มีความตึงเครียดและมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้น และยังมีความเชื่อถือต่อไปอีกว่า พลอยชนิดนี้จะทำให้ชีวิตแต่งงานราบรื่นเหมือนแต่งงานใหม่หลายครั้งช่วยให้เป็นคนมีความอดทนสูง ก่อให้เกิดความกล้าหาญ และขจัดความเกียจคร้านทั้งปวง milky aquamaline พบเกิดในหินอัคนีเนื้อหยาบที่ชื่อเพกมาไทต์และในหินแกรนิตปรากฏพบหลายแห่งในประเทศมาลากาซี บราซิล มาดากัสการ์ นามิเบีย เคนยา แทนซาเนีย พม่าอินเดีย สหรัฐอเมริกา ซิมบับเว และในเทือกเขาอูราลและทรานส์ไบคาเลียในประเทศรัสเซีย ในเมืองไทยพบอยู่บ้างที่อำเภอแม่แจ่ม และอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่แต่เป็นชนิดที่มีคุณภาพต่ำ มีรอยแตกมากและเนื้อทึบ
สาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหว
แผ่นดินไหว เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดิน อันเนื่องมาจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลย์ของเปลือกโลกให้คงที่ สาเหตุ ของการเกิดแผ่นดินไหวนั้นจัดแบ่งได้ ๒ ชนิด ชนิดที่หนึ่ง เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ได้แก่ การทดลองระเบิดปรมาณู การกักเก็บน้ำในเขื่อนและแรงระเบิดของการทำเหมืองแร่ เป็นต้นชนิดที่สองเป็นแผ่นดินไหวจากธรรมชาติ ได้แก่การเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลก (Fault) การเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิด และการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาต เป็นต้น
ศูนย์เกิดแผ่นดินไหว และจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว คืออะไร
ศูนย์เกิดแผ่นดินไหว เป็นจุดเริ่มต้นใต้พื้นดินของการกระจายคลื่นแผ่นดินไหวออกไปทุกทิศทางในรูปทรงกลม และส่งคลื่นผ่านตัวกลาง(ชั้นหิน/ดิน) มาถึงผิวดิน

จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว เป็นตำแหน่ง ณ ผิวดินเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว ซึ่งจะทำหน้าที่ส่งผ่านคลื่นแผ่นดินไหวออกไปจากจุดนี้เช่นกัน
คลื่นจากแผ่นดินไหวมีกี่แบบ คลื่นชนิดไหนที่ตรวจวัดได้ก่อน
คลื่นแผ่นดินไหวแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ คลื่นภายในโลก และคลื่นผิวโลก

คลื่นภายในโลก เป็นคลื่นความสั่นสะเทือนที่เดินทางอยู่ภายในโลกแบ่งเป็น ๒ ชนิดตามลักษณะการแกว่งตัวของอนุภาคตัวกลางขณะที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่าน ได้แก่

๑. คลื่นตามยาว หรือคลื่นปฐมภูมิ (Longitudinal or Primary Waves) เป็นคลื่นความสั่นสะเทือนที่เคลื่อนที่ออกไปโดยที่อนุภาคของตัวกลางถูกแรงอัด จนสั่น และขยายตัวไปมาเรื่อยๆ ในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่น

๒. คลื่นตามขวาง หรือคลื่นทุติยภูมิ (Traverse or Secondary Waves) เป็นคลื่นความสั่นสะเทือนที่เคลื่อนที่ออกไปแล้วอนุภาคของตัวกลางถูกแรง Shear ก่อให้เกิดการสั่นในแนวตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น

คลื่นผิวโลก คือ คลื่นความสั่นสะเทือนที่เคลื่อนที่ไปตามผิวโลก หรือขนานไปกับผิวโลก แต่ไม่ลึกนัก แบ่งเป็น ๒ ชนิด

๑. คลื่นเรเลย์ (Rayleigh Waves) เป็นคลื่นความสั่นสะเทือนที่เคลื่อนที่ไปตามระนาบทำให้อนุภาคตัวกลางสั่นในลักษณะวงรี และค่อยๆ ลดลงเมื่อห่างจากจุดกำเนิด ทำให้อนุภาคเกิดการสั่นในแนวดิ่ง ค้นพบโดย Lord Rayleigh นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ

๒. คลื่นเลิฟ (Love Waves) เป็นคลื่นความสั่นสะเทือนตามขวางที่ไปตามผิวระนาบทำให้อนุภาคเกิดการสั่นในแนวราบ ในทิศทางตั้งฉากกับแนวการเคลื่อนที่ ให้ชื่อตามนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษผู้ค้นพบชื่อ A.E.H. Love

คลื่นตามยาวเป็นคลื่นที่ตรวจวัดได้ก่อน เนื่องจากเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าคลื่นชนิดอื่นๆ
ขนาดและความรุนแรงแผ่นดินไหว
ขนาดแผ่นดินไหว (Magnitude) เป็นปริมาณของพลังงานที่ถูกปลดปล่อยออกมาในรูปของการสั่นสะเทือนที่ส่งผ่านมายังผิวโลก คำนวณได้จากการตรวจวัดค่าความสูงของคลื่นแผ่นดินไหวที่ตรวจวัด ได้ด้วยเครื่องมือตรวจแผ่นดินไหว โดยเป็นค่าปริมาณที่บ่งชี้ขนาด ณ บริเวณศูนย์เกิดแผ่นดินไหว มีหน่วย ริกเตอร์ ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๓๕โดย Charles F. Richter แห่งสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
ความรุนแรงแผ่นดินไหว (Intensity) แสดงถึงระดับความรุนแรงของเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น วัด ได้จากปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะเกิด และหลังเกิดแผ่นดินไหว เช่น ความรู้สึกของผู้คน ลักษณะที่วัตถุหรือ อาคารเสียหายหรือสภาพภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลง เป็นต้น มาตราวัดความรุนแรงของแผ่นดินไหว มีการพัฒนาขึ้นมาใช้กันหลายมาตรา แต่ที่นิยมใช้กันที่สุดในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันนี้คือ มาตราเมอร์คัลลี่ที่ปรับปรุงแล้ว (Modified Mercalli (MM) Intensity Scale) ผู้พัฒนาคือ Harry Wood และ Frank Neumann ได้ปรับปรุงขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๓๑ ในประเทศไทยได้ใช้ มาตราเมอร์คัลลี่นี้ ซึ่งมีทั้งหมด ๑๒ อันดับ เรียง ลำดับความรุนแรงแผ่นดินไหวจากน้อยไปมาก
อยากทราบสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงพื่นที่ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย
กรมทรัพยากรธรณีได้ทำการสำรวจสภาพชายฝั่งพบว่าบริเวณชายฝั่งรอบอ่าวไทยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของการกัดเซาะประมาณ 29 เปอร์เซนต์ของระยะความยาวทั้งหมด 1,700 กิโลเมตร โดยพบในทุกจังหวัดรอบอ่าวไทย ( 17 จังหวัด) และพบชายฝั่งทะเลที่มีการสะสมตัวเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 7 เปอร์เซนต์ สาเหตุหลักได้แก่กระบวนการทางธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ ที่สำคัญได้แก่ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีผลต่อความรุนแรงของคลื่นเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลที่มีแนวโน้มสูงขึ้น การทรุดตัวของพื้นดินบริเวณชายฝั่งทะเล ปริมาณของตะกอนที่ไหลจากแผ่นดินสู่ชายฝั่งทะเลลดลง และกิจกรรมของมนุษย์ทั้งการตั้งบ้านเรือนและการใช้ประโยชน์พื้นที่อื่นๆเช่นเพื่อการอุตสาหกรรม การทำนากุ้งหรือการบุกรุกป่าชายเลน
สาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่ง
สาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่งที่ทำให้เกิดการพังทลายโดยทั่วไปนั้น ประกอบด้วย 1. สาเหตุตามธรรมชาติ คือ การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล การพังทลายของหน้าผาลดลง ทำให้ปริมาณตะกอนทดแทนมีปริมาณน้อย ปริมาณตะกอนจากทะเลที่พัดพาเข้าสู่ฝั่งลดลง คลื่นลมรุนแรงผิดปกติ กระแสน้ำมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ทิศทางของคลื่นเปลี่ยนแปลง และปริมาณฝนตกที่มากกว่าปกติ 2. สาเหตุจากการกระทำของมนุษย์ที่ทำให้เกิดการพังทลายของชายฝั่ง ประกอบด้วย 2.1 การสร้างเขื่อนหรือฝายกั้นแม่น้ำ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการพังทลายของชายฝั่งทะเล เนื่องจากตะกอนที่จะมาทับถมมีปริมาณน้อยลง เพราะตะกอนถูกกักไว้ที่เขื่อนหรือฝาย รวมถึงการดูดทรายในแม่น้ำเพื่อใช้ในการก่อสร้างและเพื่อการถมที่ ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ตะกอนที่ลงสู่ทะเลมีปริมาณน้อยลง 2.2 การสร้างกำแพงกันคลื่น (seawall) เขื่อนดักตะกอน (groin) เขื่อนหินทิ้ง (revetment) และแนวหินทิ้ง (riprap) ในบริเวณหนึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียงได้ เช่น อาจเกิดการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งบริเวณท้ายน้ำ เนื่องจากตะกอนที่เคยพัดมาสะสมถูกดักและตกตะกอนอยู่ที่เขื่อนดักตะกอน นอกจากนั้นการก่อสร้างถาวรวัตถุเพื่อการป้องกันชายฝั่งดังที่กล่าวมา ทำให้ ความลาดชันของชายหาดสูงขึ้น ซึ่งเป็นการเร่งให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งมากขึ้น 2.3 การก่อสร้างกำแพงปากแม่น้ำ (jetty) ทำให้ตะกอนถูกส่งออกไปไกลจากบริเวณชายฝั่งมากกว่าปกติ ทำให้ตะกอนสูญเสียออกไปจากระบบ ส่งผลให้ปริมาณตะกอนที่ตกทับถมบริเวณชายหาดมีน้อยลง และขัดขวางการพัดพาของตะกอนในแนวเข้า-ออกฝั่ง ก่อให้เกิดการพังทลายของชายฝั่ง นอกจากนี้การขุดลอกร่องน้ำนำตะกอนปากแม่น้ำไปทิ้งยังบริเวณอื่นก็เป็นการลดปริมาณของตะกอนที่ควรจะสะสมตัวตามธรรมชาติ 2.4 การก่อสร้างท่าเทียบเรือบริเวณชายฝั่ง ทำให้เกิดร่องน้ำลึก (ช่องทางเดินเรือ) ที่ขวางกั้นการไหลของตะกอนบริเวณชายฝั่ง รวมถึงสิ่งก่อสร้างบริเวณท่าเรือ เช่น สะพานเทียบเรือ ท่อขนถ่ายสินค้า ก็เป็นสิ่งกีดขวางการพัดพาของกระแสน้ำ และตะกอนบริเวณชายฝั่ง และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของทิศทางคลื่นอีกด้วย 2.5 การถมสร้างชายหาดเทียม (beach nourishment) ซึ่งต้องมีการขุดทรายในทะเลจากสถานที่หนึ่งมาถมในบริเวณชายหาด ทำให้เกิดหลุมลึก ซึ่งเป็นการเร่งให้เกิดการไหลของตะกอนมาเติมเต็มในหลุม และมีผลต่อเนื่องถึงการพังทลายของชายฝั่งบริเวณใกล้เคียง
อยากทราบวิธีการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงพื่นที่ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย
แนวทางแก้ไขระยะสั้นได้แก่การสร้างโครงสร้างป้องกันทางวิศวกรรมที่เหมาะสม ระยะยาวจำเป็นต้องมีแผนการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่เหมาะสม และมีมาตรการหรือกฎหมายใช้ควบคุมการพัฒนาพื้นที่ไม่ให้มีผลกระทบกับสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล รายละเอียดของการศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งของประเทศไทยสามารถมาดูได้จากรายงานวิชาการของกรมทรัพยากรธรณีที่จัดพิมพ์เผยแพร่แล้ว ได้ที่ห้องสมุดกรมทรัพยากรธรณี หรือที่กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี
กระดูกไดโนเสาร์ที่หลุมขุดค้นที่ 9 อุทยานภูเวียง เป็นของจริงหรือเปล่า
เป็นของจริง
ได้อ่านเรื่องเกี่ยวกับไดโนเสาร์จาก webกรมทรัพย์ อยากทราบว่าจะมีโอกาสพบไดโนเสาร์ในภาคอื่น ๆ เช่น ภาคกลาง หรือภาคใต้ได้หรือไม่
ไดโนเสาร์พบเฉพาะในชั้นหินที่มีช่วงอายุ 220-65 ล้านปี หรือมหายุค มีโซโซอิก ชั้นหินที่มีช่วงอายุดังกล่าวในประเทศไทยพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแผ่เข้าไปในภาคเหนือ ตะวันออก และภาคใต้บ้าง โปรดดูรายละเอียดในแผนที่ธรณีวิทยาประเทศไทย โดยเฉพาะในบริเวณชั้นแถบสีฟ้าอ่อน และสีฟ้าแก่ สัญลักษณ์ Kpw และ Ksk ซึ่งเป็นชั้นที่พบซากไดโนเสาร์หรือร่องลอยของไดโนเสาร์มากที่สุด รวมทั้งให้ดูชั้นสีที่อยู่ติดกันด้วย สำหรับภาคใต้ให้สนใจ บริเวณพื้นที่สีออกเขียว สัญลักษณ์ Jk1 โดยแผนที่หาดูได้ที่ สำนักธรณีวิทยา อาคารพิพิธภัณน์และวิจัย กรมทรัพยากรธรณี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม.
อยากทราบข้อมูลไดโนเสาร์ในประเทศไทย
ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักธรณีวิทยา
กระดูกสะโพกของไดโนเสาร์มีส่วนที่เรียกว่า pubis กับ ischium ที่ว่าติดกันและแยกกันใช้แบ่งเป็นสองชนิดนั้น มี ความแตกต่างกันอย่างไร และแต่ละแบบมีประโยชน์อย่างไร
เราจำแนกไดโนเสาร์ออกเป็น 2 จำพวก ตามลักษณะของการจัดวางของกระดูกสะโพก คือ 1. พวก Saurischian 2. พวก Ornithischian กระดูกสะโพกประกอบด้วย Ilium, Ischium และ Pubis กระดูก Ilium อยู่ด้านบน มีกระดูกสองท่อนรองรับด้านล่างคือ Pubis และ Ischium Saurischian มีการจัดวางกระดูกสะโพกของ Pubis และ Ischium ถ่างออกจากกัน โดย pubis ชี้ไปทางด้านหน้า ส่วน Ischium ชี้ไปทางด้านหลัง เหมือนกับที่พบในสัตว์เลื้อยคลาน (reptile-like hip dinosaur) Ornitischian มีการจัดวางกระดูกสะโพก pubis และ ischium ชี้ไปทางด้านหลังทั้งคู่ เหมือนกับที่พบในนก (bird-like hip dinosaur) อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์พบว่า ไดโนเสาร์ saurischian ต่างหาก ที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนก
ภารกิจของ ทธ. คืออะไร
สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี โดยการสำรวจตรวจสอบสภาพธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี การประเมินศักยภาพ แหล่งทรัพยากรธรณี การกำหนด กำกับดูแลเขตพื้นที่สงวนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรณี เพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรณี คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน
ภารกิจของ ทธ. มีความสัมพันธ์กับยุทธ์ศาสตร์กระทรวงในเรื่องใดบ้าง
1. ปรับเปลี่ยนกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 2. พัฒนาแหล่งเรียนรู แหล่งนันทนาการ กระบวนการเรียนรู้ และเพิ่มเติมภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการบริการประชาชนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
วิสัยทัศน์ของ ทธ. คืออะไร
องค์กรหลักที่ได้รับความเชื่อมั่นในด้านวิชาการและบริหารจัดการทรัพยากรธรณี โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
พันธกิจของ ทธ. คืออะไร
สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย
แผนที่ที่มีจำหน่าย สามารถซื้อได้ที่ไหน และมีส่วนลดอะไรบ้างหรือไม่
แผนที่ธรณีวิทยา แผนที่ดิจิตอลธรณีวิทยา (แผ่น CD) ติดต่อสอบถาม หรือซื้อได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ กรมทรัพยากรธรณี แผนที่ธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ และแผนที่ดิจิตอลธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ ติดต่อสอบถามที่
กองเทคโนโลยีธรณี กรมทรัพยากรธรณี ทั้งนี้สามารถเข้าไปดูรายการแผนที่ต่างๆ ที่ www.dmr.go.th เข้าไปที่บริการของเราจะมีรายการแผนที่ที่มีจำหน่าย
กรมทรัพยากรธรณีมีสื่อความรู้ (สื่อการเรียนการสอน) ให้หรือจำหน่ายบ้างหรือไม่อะไรบ้าง หาดูข้อมูลได้ที่ไหน จะต้องทำอย่างไรบ้าง
มีหนังสือและแผ่นพับเกี่ยวกับธรณีวิทยา แหล่งแร่ ทรัพยากรธรณี แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา แผนที่ธรณีวิทยา แผนที่แหล่งแร่ และวีดีทัศน์ ทั้งนี้สามารถเข้าไปดูรายการรายละเอียดที่ www.dmr.go.th ที่เมนูบริการของเรา หรือติดต่อสอบถาม ส่วนประชาสัมพันธ์ กรมทรัพยากรธรณี
มีเอกสารอะไรบ้างที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิ
ในส่วนของกรมทรัพยากรธรณีมีเอกสารดังนี้ - หนังสือการ์ตูนเรื่องแผ่นดินไหวภัยใกล้ตัว - แผ่นพับเรื่อง คลื่นยักษ์สึนามิ - โปสเตอร์ เรื่อง แผ่นดินไหวมาตราเมอร์คัลลี่ - หนังสือคู่มือแนวทางปฏิบัติในพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบและบัญชีรายชื่อจังหวัดที่มี โอกาสเกิดหลุมยุบ - แผ่นพับเรื่อง หลุมยุบ ทั้งนี้สามารถติดต่อขอรับได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ กรมทรัพยากรธรณี
อยากให้กรมทรัพยากรธรณี เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ ข้อมูลข่าวสารมักอยู่ในส่วนราชการเป็นส่วนใหญ่ ประชาชนทั่วไปไม่ได้รับข้อมูลเลย
กรมทรัพยากรธรณีจะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้มากขึ้น โดยเมื่อเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานภาคสนามจะให้นำเอกสารเผยแพร่ของกรมทรัพยากรธรณี ไปแจกจ่ายตาม อบต. ผู้นำชุมชน หรือชาวบ้านโดยตรงต่อไป
WEB SITE ของ ทธ. มีชื่อว่าอะไร
http://www.dmr.go.th
กรมทรัพยากรธรณีตั้งอยู่ที่ไหน สามารถเดินทางมาที่กรมได้อย่างไร
กรมทรัพยากรธรณี ตั้งอยู่บนถนนพระราม 6 เขตพญาไท ติดกับ ร.พ.สงฆ์ เยื้อง ๆ กับ มหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงการต่างประเทศ อยู่ในรั้วเดียวกันกับกระทรวงอุตสาหกรรม ถ้ามาจากอนุเสาวรีย์ มีรถโดยสารของ ขสมก. สาย 8 92 97 ผ่านด้านหน้า
กรมทรัพยากรธรณีให้อะไรกับสังคมและประเทศชาติ เป็นผู้นำที่เด่นชัดในภารกิจใด มีแนวการทำงานที่จะบรรลุภารกิจ (เป้าหมาย) อย่างไร กับการที่ต้องเป็นส่วนหนึ่งของ e- Government ซึ่งคาดว่าเป็น good governance ทธ.ได้มีแนวปฏิบัติไว้อย่างไรเกี่ยวกับเรื่อง IT ทั้งด้านระบบอุปกรณ์และบุคลากร
จะได้ 1. ข้อมูล พื้นที่เสี่ยงภัย (แผ่นดินไหว /ไถล/ถล่ม/ยุบ) 2. ข้อมูล ใช้วางแผน พัฒนาเมือง เช่น เลือกที่ฝังกลบขยะ (น้ำไม่ไหลซึมผ่าน) การก่อสร้างขนาดใหญ่ รถไฟฟ้าใต้ดิน ตึกสูง เขื่อน (ชั้นหิน รอยเลื่อน) 3.พื้นที่ใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรณี (ในการ สงวน อนุรักษ์ อนุญาต) เช่น เพื่อการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว ไดโนเสาร์ อุตสาหกรรม (เพื่อความโปร่งใส ตามหลัก Good Governance) 4.ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณี คุ้มค่า คุ้มกับเป็นสมบัติแผ่นดิน (หลักความคุ้มค่า ตามหลัก Good Governance ?) กรณี e-Government ทธ. คงจะมี ระบบ ITC ที่ดี ในการพัฒนาข้อมูลทรัพยากรธณี การพัฒนาประสิทธิภาพภายในองค์กร (Back Office) สนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร และพัฒนาระบบบริการ ประชาชน (Front Office) นำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารราชการ ก้าวสู่ Good Governance ต่อไป ในเร็ว ๆ นี้
กรมทรัพยากรธรณี มีชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไร
Department of Mineral Resources
จะทราบได้อย่างไรว่าน้ำที่จุดขุดเจาะนั้นไม่หมด น้ำบาดาลนำขึ้นมาใช้แล้วไม่หมด และน้ำนั้นสามารถนำมาบริโภคได้ด้วย
หลังจากเจาะและพัฒนาบ่อแล้ว ต้องสูบทดสอบเพื่อทราบปริมาณน้ำที่บ่อบาดาลสามารถให้น้ำได้ ซึ่งในขั้นตอนนี้ก็จะมีการทดสอบคุณภาพของน้ำ ผลของการวิเคราะห์ดังกล่าวจะทำให้เรารู้ว่ามีอะไรละลายอยู่ในน้ำบ้าง จำนวนมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะทำให้ได้ข้อสรุปว่าสามารถนำไปอุปโภค หรือบริโภคได้หรือไม่ (น้ำบาดาลบางบ่อนำไปใช้ได้ แต่ดื่มไม่ได้) หรือถ้าจำเป็นจะต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำอย่างไร
ทำไมต้องใช้ resistivity method ในการหาน้ำบาดาล ทำไมไม่ใช้ conductivity method มีข้อแตกต่างหรือจุดเด่นและด้อยแต่ละวิธีอย่างไร
เพราะว่าการใช้วิธี resist นั้น สามารถบอกค่า ความต้านทานของ ตัวกลางได้ เช่น ถ้าใน subsurface นั้นมีน้ำบาดาลอยู่ ค่าที่ออกมาจากกราฟนั้นจะมีค่า resist ที่ต่ำ หรือ low anomaly เพราะว่าน้ำนั้นมีค่าความนำไฟฟ้าสูง จึงทำให้ทราบว่ามีชั้นน้ำบาดาลอยู่
การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำบาดาลขึ้นกับอะไรบ้าง เช่น ค่าเหล็ก ค่าพีเอช ค่าฟลูออไรด์ ฯลฯ ค่าเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละฤดูกาลหรือไม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยอะไรบ้าง เพราะทราบว่าถ้าฝนตก ค่าเหล็กจะมีการเปลี่ยนแปลง
1. โดยธรรมชาติ องค์ประกอบของแร่ธาตุในชั้นหิน/ดิน การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาลตามฤดูกาล การหนุนเนื่องและการถอยร่นของน้ำทะเล เป็นต้น 2. โดยมนุษย์ จากการเพาะปลูก การใส่ปุ๋ย พ่นยาฆ่าแมลง โรงงานอุตสาหกรรม การทำเหมืองแร่ ทิ้งขยะ ของเสีย การทำลายป่าไม้ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากมนุษย์อื่นๆ เป็นต้น
น้ำบาดาลเป็นสนิม น้ำบาดาลที่เจาะให้โดยหน่วยงานทางราชการมาแล้วเกือบสิบปี สูบขึ้นมาใช้มีกลิ่นสนิมเมื่อพักนำไว้แล้ว1คืนจะมีสีสนิมลอยหน้า และเกาะจับตามภาชนะต่าง และเร่งการผุกร้อนของเครื่องใช้ที่เป็นโละภัณฑ์ จะมีวิธีแก้อย่างไร ตอบให้ละเอียดที่ครับ
ใช้ airater และ filter Airater เป็นเครื่องทำให้สนิมเหล็กตกตะกอน โดยการทำน้ำให้เป็นฝอย (ปกติใช้ฝักบัว) จะทำให้น้ำซึ่งมีสารละลายของเหล็ก ทำปฏิกิริยากับออกซิเจน ได้สนิมเหล็ก (Fe2O3) และ (Fe3O4) ซึ่งจะตกตะกอน จากนั้นให้ผ่าน filter ซึ่งจะเป็นถังกลม ภายในใส่ชั้นกรวด ชั้นทราย และชั้นถ่าน เพื่อกรองสนิมเหล็ก โดยมีถ่านดูดกลิ่น ทั้งหมดเป็นเพียงหลักการ ต้องนำไปประยุกต์ออกแบบให้ดี โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น ที่สำคัญต้องบำรุงรักษา โดยการล้างบ่อยๆ

SLOT DEPOSIT PULSA

zemin boyası bodrum transfers kedi maması epoksi zemin kaplama showbet elektronik sigara modelleri güvenilir bahis siteleri deneme bonusu veren siteler kolaybet amqsports.com bedava bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler tipobet bedava bonus bettingforward.com turkce altyazili porno telefonda sex porno istanbul escort samsun escort bursa escort gaziantep escort gaziantep escort bayan izmir escort lara escort görükle escort avrupa yakasi escort