ค้นหา
  

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานาราชการพิเศษ

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ

ตำแหน่ง ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

**** ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบุคคล  ตั้งแต่วันที่ 9 - 20 กรกฎาคม 2550 ในวันและเวลาราชการ ****

กลุ่มงานบุคคล
4 ก.ค. 2550

  
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ติชมและเสนอแนะที่ : webmaster@dmr.mail.go.th