กรมทรัพยากรธรณี
SELECT vl.*, vg.vdog_downloadable, vg.vdog_name FROM vdo_list vl JOIN vdo_group vg ON vg.vdog_id=vl.vdo_group WHERE vdo_group = '43' ORDER BY vdo_id DESC LIMIT 10,1
Unknown column 'vg.vdog_downloadable' in 'field list'