เอกสารโครงการ 
แผนแม่บท
image แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
image แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) แผนแม่บทของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ
image แผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ กรมทรัพยากรธรณี ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
image ตาราง แผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ กรมทรัพยากรธรณี ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
อ่านทั้งหมด     
คณะทำงาน
image คณะทำงานดำเนินงานกิจกรรม ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมทรัพยากรธรณี
image คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมทรัพยากรธรณี
image คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมทรัพยากรธรณี
อ่านทั้งหมด     
 
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel