ซัลไฟด์ Sulphides

     เป็นกลุ่มแร่ที่สำคัญมากกลุ่มหนึ่ง เพราะโลหะต่างๆ หรือ โลหะผสมมักจะได้มาจากการถลุงแร่กลุ่มนี้ อาทิ เช่น เหล็ก ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี พลวง ในรูปลักษณะที่ประกอบกับ ธาตุกำมะถัน นอกนั้นก็ไม่ค่อยสำคัญและหาได้ยาก แร่ซัลไฟด์มักเกิดในลักษณะที่เป็นสายแร่ จากกากหินหนืด ที่อุณหภูมิต่างๆกัน โดยทั่วไปแร่ซัลไฟด์จะมีสีเข้มมีความวาวแบบโลหะ ถ.พ.สูง หรือ กล่าวง่ายๆ คือ หนักและไม่ค่อยเหนียว มักจะแตกง่าย สีผงละเอียดจะเข้ม เช่น เดียวกัน ส่วนมากหลอมง่ายและมักจะอับแสง แร่ซัลไฟด์ ได้แก่

 • แอแคนไทต์ Acanthite
 • บูแลนเจอไรต์ Boulangerite
 • ซินนาบาร์ Cinnabar
 • กาลีนา Galena
 • โมลิบดีไนต์ Molybdenite
 • รีอัลการ์ Realgar
 • สติบไนต์ Stibnite
 • อาร์เซโนไพไรต์ Arsenopyrite
 • คาลโคไซต์ Chalcocite
 • โคเวลไลต์ Covellite
 • จีโอโครไนต์ Geocronite
 • ออร์พิเมนต์ Orpiment
 • ไพไรต์ Pyrite
 • สฟาเลอไลต์ Sphalerite
 • บอร์ไนต์ Bornite
 • คาลโคไพไรต์ Chalcopyrite
 • ไดเจไนต์ Digenite
 • มาร์คาไซต์ Marcasite
 • พิร์โรไทต์ Pyrrhotite
 • สแตนไนต์ Stannite
 • ซิงเคไนต์ Zinkenite

Back

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel