แร่พลวง (ANTIMONY)
 
ผู้พัฒนาเว็ปเพ็จโดย บำรุง แป้นอ่อง สแกนโดย สังวรณ์ ครุฑป้องภัยและ ทองใบ ตรีคุณากรณ์ ส่วนประเมินผลกลาง สำนักทรัพยากรแร่ กรมทรัพยากรธรณี
 
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel