กรมทรัพยากรธรณี
แคลไซต์ ( Calcite )

 

ขื่อแร่
แคลไซต์มาจากภาษาละติน "calx" หมายถึง ปูนเผา (Burnt lime)

คุณสมบัติทางฟิสิกส์
รูปผลึกระบบเฮกซะโกนาล พบเกิดเป็นผลึกได้มากกว่า 300 แบบ และเป็นผลึกที่ ซับซ้อนมาก แบบที่พบเห็นได้บ่อยๆ คือ ผลึกที่มีรูปเหมือนรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ถ้ามีลักษณะแท่ง หรือ หัวแหลมๆ ยาวๆ เรียกว่า แร่ฟันม้า Dog - tooth Spar ถ้าเหมือนปลายเล็บ เรียก Nail - head Spar เนื้อโปร่งแสงและโปร่งใสเรียก lceland Spar หรือ Double - refracting Spar ถ้ามีลักษณะเป็นใย หรือเป็นเส้นๆ บางทีก็เรียก Satin Spar เช่นเดียวกับเรียกยิปซัมแบบเส้นใย หากแต่แคลไซต์ มีปฎิกริยา หรือฟู่กับกรดเกลือ นอกจากนี้ ยังอาจเกิดในลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ รวมกันเป็น กระจุก เนื้อแน่นละเอียดหรือพบในลักษณะเป็นหินงอกหินย้อยก็ได้ มีแนวแตก เรียบที่สมบูรณ์ 3 แนว แต่ผิดปกติเพราะแต่ละแนวไม่ตั้งฉากกันเมื่อเคาะหรือ สกัดออกมาจะแตกออกมามีรูปเหมือนสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอยู่เสมอ แข็ง 3 ถ.พ. 2.72 วาวคล้ายแก้วหรือด้านเหมือนดิน (Earthy) แคลไซต์ปกติมีสีขาว หรือไม่มีสี แต่ก็อาจจะมีสีอื่นๆ ได้ เช่น สีเทา แดง เขียว น้ำเงิน เหลือง ถ้ามี มลทินอื่นปะปน เช่น พวกไพไรต์ ทองแดง มาลาไคต์ เป็นต้น จะมีสีเปลี่ยนไป จากน้ำตาลไปจนกระทั่งมีสีดำ เนื้อแร่โปร่งใสไปจนกระทั่งโปร่งแสงสีผง ละเอียดสีขาวหรือสีดำแคลไซต์ (Calcite)

คุณสมบัติทางเคมี
สูตรเคมี CaCo3 มี CaO 56.0% Co2 44.0% บางชนิดอาจมีแมงกานีส สังกะสี และพวกเหล็กเฟอร์รัส (Ferrours iron) เข้าแทนที่ธาตุแคลเซียม ถ้าเกิดแทนที่โดยสมบูรณ์ด้วยธาตุแมงกานีส แคลไซส์จะเปลี่ยนเป็น โรโดโครไซต์ บางส่วนเป็นสมิทซอไนต์และซิเดอไรต์ ธาตุแมกนีเซียมที่เข้า แทนที่แคลเซียมมีเพียงปริมาณส่วนน้อยเท่านั้น ทำปฎิกิริยากับกรดเกลือเป็น ฟองฟู่

ลักษณะเด่นและวิธีตรวจ
เอามีดหรือเหรียญทองแดงขีดดูจะขีดเข้า เพราะแคลไซต์มีความแข็งค่อนข้าง ต่ำ มีแนวแตกเรียบเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนื้อวาวคล้ายแก้ว แร่แคลไซต์ จะทำปฎิกิริยากับกรดเกลือเจือจางเป็นฟองฟู่ แคลไซต์ (Calcite)

 
 
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS