พิบัติภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย
image รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทยครอบคลุม 15 กลุ่มรอยเลื่อน ใช้งานบนโปรแกรม Google Earth ประกอบไปด้วย ข้อมูลตำแหน่งรอยเลื่อนมีพลัง ตำแหน่งร่องสำรวจ อายุการเลื่อนตัวของรอยเลื่อน อัตราการเลื่อนตัว และคาบอุบัติซ้ำ
image เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา บทเรียนแผ่นดินไหวแม่ลาว เชียงราย ภัยพิบัติใกล้ตัว วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
image รายงานสรุปผลการดำเนินงานของเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.3 ตามมาตราริกเตอร์ วันที่ 5 พฤษภาคม 2557
image Aftershocks ของแผ่นดินไหว 6.3 ริกเตอร์ แสดงเหตุการณ์แผ่นดินไหวเชียงราย ตั้งแต่ 5 พ.ค. – 31 ก.ค. 57 จำนวน 487 ครั้ง ขนาดตั้งแต่ 2 ริกเตอร์ขึ้นไป และแสดงรูปแบบการเลื่อนตัว (focal mechanism) ขนาดตั้งแต่ 4 ริกเตอร์ขึ้นไป
image รายงานผลการตรวจสอบทางธรณีฟิสิกส์ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ริกเตอร์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ในเขตอำเภอแม่ลาว อำเภอพาน อำเภอแม่สรวย และอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
image สถานการณ์แผ่นดินไหว รอยเลื่อนพะเยา บริเวณตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
image รายงานแผ่นดินไหวล่าสุด กรมทรัพยากรธรณี (user : webpage / password : dmrwebpage)
image สถานีวัดคลื่นสั่นสะเทือนของพื้นดิน กรมทรัพยากรธรณี
image แผนที่รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย
image เอกสารเผยแพร่
image แผ่นดินไหวภัยใกล้ตัว
image สาเหตุการเกิดแผ่นดินไหว
image สิ่งบอกเหตุก่อนเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่
image ความร้ายแรงของแผ่นดินไหว
image คำถาม-ตอบ เป็นประจำเกี่ยวกับแผ่นดินไหว
image รายชื่อหมู่บ้านที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่าน
image รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย (English)
image เชื่อมข้อมูลแผ่นดินไหวทั่วโลก : USGS
image เชื่อมข้อมูลแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยา
image บันทึกข้อมูลแผ่นดินไหวยุคประวัติศาสตร์
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel