กรมทรัพยากรธรณี

รายละเอียดการจัดนิทรรศการภายในแต่ละชั้น
 

 

 
 
เวลาเปิดให้บริการ

เปิดให้บริการทุกวันอังคาร-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.30  เริ่มเก็บค่าบริการเข้าชม ตั้งแต่ 9 มิถุนายน 2555 มีรายละเอียดดังนี้  ต้องการให้นำชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี โทร 02-9027661 ในเวลาราชการ และโทร 02-9027681 ในวันหยุดราชการ   E-mail : ngm.dmr3@dmr.go.th
 
 
SELECT vl.*, vg.vdog_downloadable, vg.vdog_name FROM vdo_list vl JOIN vdo_group vg ON vg.vdog_id=vl.vdo_group WHERE vdo_group = '35' ORDER BY vdo_id DESC LIMIT 10,1
Unknown column 'vg.vdog_downloadable' in 'field list'