กรมทรัพยากรธรณี

รับแจ้งข้อมูลการครอบครองซากดึกดำบรรพ์ต่างประเทศ
กรมทรัพยากรธรณี
 
กรุณากรอกข้อมูลเท่าที่ทราบตามความจริง

รับแจ้งข้อมูลการครอบครองซากดึกดำบรรพ์ต่างประเทศ
* ชื่อผู้แจ้ง
 
* เลขประจำตัวประชาชน
 

วันกิด(วันที่/เดือน/ปี(พ.ศ.))

 

อายุ(ปี)

 
การศึกษา
 

ที่อยู่

 

โทรศัพท์

 

โทรสาร

 

มือถือ

 

สถานที่เก็บรักษา

 
การได้มา
 
มีผู้บริจาค กรุณาระบุชื่อผู้บริจาค
ซื้อ กรุณาระบุชื่อผู้ขาย

แหล่งค้นพบ

 

ประเทศ

 

ที่อยู่ผู้บริจาค/ผู้ขาย ในประเทศ

 

ที่อยู่ผู้บริจาค/ผู้ขาย ในต่างประเทศ

 
จำนวนซากดึกดำบรรพ์(ชิ้น)
 

ซากสัตว์มีกระดูกสันหลัง(ชิ้น)

 

ซากสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง(ชิ้น)

 

ซากดึกดำบรรพ์พืช(ชิ้น)

 
หมายเหตุ
 
มีบัญชีรายชือแนบ(แผ่น)
มีตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์แนบ(ชิ้น)
มีเอกสารอื่นๆแนบ(แผ่น)

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน กดปุ่ม"ตกลง" เพื่อทำการบันทึกข้อมูล  หากท่านต้องการยกเลิกให้กดปุ่ม "ยกเลิก"

กรมทรัพยากรธรณี..ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ และจะพิจารณาข้อมูลดังกล่าวเพื่อดำเนินการต่อไป

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS