รับแจ้งข้อมูลการค้นพบซากดึกดำบรรพ์
กรมทรัพยากรธรณี
 
กรุณากรอกข้อมูลเท่าที่ทราบตามความจริง

*

ชื่อผู้แจ้ง

 
*

เลขประจำตัวประชาชน

 

วันเกิด(วัน/เดือน/ปี)

 

อายุ(ปี)

 
การศึกษา
 

สัญชาติ

 
ศาสนา
 

ที่อยู่(บ้านเลขที่,หมู่ที่,ตำบล,อำเภอ,จังหวัด,รหัสไปรษณีย์)

 

โทรศัพท์

 

โทรสาร

 

มือถือ

 

สถานที่ค้นพบ(บ้าน,หมู่ที่,ตำบล,อำเภอ,จังหวัด)

 

ระวางแผนที่(มาตราส่วน 1:50,000)

 

พิกัด UTM

 
การเข้าถึงพื้นที่
 
ห่างจากชุมชนเป็นระยะทางประมาณ(ก.ม.)
ทางเดินเท้า
ถนนลูกรัง
ถนนลาดยาง
รถจักรยานยนต์เข้าถึงได้
รถยนต์เข้าถึงได้
เข้าถึงพื้นที่ได้เฉพาะในช่วงฤดูแล้ง

ชนิดซากดึกดำบรรพ์

 

ลักษณะทั่วไป

 

ชนิดและลักษณะหินที่พบซากดึกดำบรรพ์

 
หมายเหตุ
 
มีรูปถ่ายแนบ(รูป)
มีเอกสารแนบ(แผ่น)
มีตัวอย่างซากดึดำบรรพ์แนบ(ชิ้น)
มีแผนที่แนบ(แผ่น)
แจ้งทางโทรศัพท์
แจ้งทางโทรสาร
แจ้งโดยตรงด้วยวาจา

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน กดปุ่ม "ตกลง" เพื่อทำการบันทึกข้อมูล  หากท่านต้องการยกเลิกให้กดปุ่ม "ยกเลิก"

กรมทรัพยากรธรณี..ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ และจะพิจารณาข้อมูลดังกล่าวเพื่อดำเนินการต่อไป


ข้อมูลข่าวสารราชการ ระบบข้อมูล คำถาม/เรื่องร้องเรียน
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel
 
ipv6 ready Level AAA conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Valid CSS!