รับแจ้งข้อมูลการค้นพบซากดึกดำบรรพ์
กรมทรัพยากรธรณี
 
กรุณากรอกข้อมูลเท่าที่ทราบตามความจริง

*

ชื่อผู้แจ้ง

 
*

เลขประจำตัวประชาชน

 

วันเกิด(วัน/เดือน/ปี)

 

อายุ(ปี)

 
การศึกษา
 

สัญชาติ

 
ศาสนา
 

ที่อยู่(บ้านเลขที่,หมู่ที่,ตำบล,อำเภอ,จังหวัด,รหัสไปรษณีย์)

 

โทรศัพท์

 

โทรสาร

 

มือถือ

 

สถานที่ค้นพบ(บ้าน,หมู่ที่,ตำบล,อำเภอ,จังหวัด)

 

ระวางแผนที่(มาตราส่วน 1:50,000)

 

พิกัด UTM

 
การเข้าถึงพื้นที่
 
ห่างจากชุมชนเป็นระยะทางประมาณ(ก.ม.)
ทางเดินเท้า
ถนนลูกรัง
ถนนลาดยาง
รถจักรยานยนต์เข้าถึงได้
รถยนต์เข้าถึงได้
เข้าถึงพื้นที่ได้เฉพาะในช่วงฤดูแล้ง

ชนิดซากดึกดำบรรพ์

 

ลักษณะทั่วไป

 

ชนิดและลักษณะหินที่พบซากดึกดำบรรพ์

 
หมายเหตุ
 
มีรูปถ่ายแนบ(รูป)
มีเอกสารแนบ(แผ่น)
มีตัวอย่างซากดึดำบรรพ์แนบ(ชิ้น)
มีแผนที่แนบ(แผ่น)
แจ้งทางโทรศัพท์
แจ้งทางโทรสาร
แจ้งโดยตรงด้วยวาจา

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน กดปุ่ม "ตกลง" เพื่อทำการบันทึกข้อมูล  หากท่านต้องการยกเลิกให้กดปุ่ม "ยกเลิก"

กรมทรัพยากรธรณี..ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ และจะพิจารณาข้อมูลดังกล่าวเพื่อดำเนินการต่อไป

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel