เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version
 
 
 
 
   
 


 
 

 
   

 
 

 


กรมทรัพยากรธรณี
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรธรณี โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ipv6 ready
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย2559 ประชุมวิชาการและนิทรรศการ เข้าชมโครงการ GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน รับสมัครบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
 
 
 
© 2550 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel