ค้นหา
ประกาศรับสมัครงาน ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวประกาศอื่นๆ
แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในเว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีอย่างไร

ผู้ตอบ :
 ปฏิทินกิจกรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ipv6 ready
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ติชมและเสนอแนะที่ : webmaster@dmr.mail.go.th
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วุฒิสภา รถไฟฟ้าบีทีเอส ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์ ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม DPIS กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดานุภาพ รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมาย การตรวจสอบสาธารณะ
องค์กรของเรา

ข้อมูลบริการ