image
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version
 
image image image
image image
image
image บ.ศรีงามพัฒนา ม.10 ทต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่_ฝนตกหนักประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้ว มีฟ้าร้อง ไม่มีลมกรรโชก
image บ.ถ้ำ ม.5 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้าครึ้มๆ มีฝนตกประมาณ 20 นาที อากาศร้อน
image บ.สาริกา ม.3 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก_ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ ระยะปรมาณ 1 ชั่วโมงกว่าๆ ไม่มีลมกรรโชก
image บ.ประสานมิตร ม.18 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร_วันนี้ไม่มีฝน
image บ.วังยายฉิม ม.6 ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก_ท้องฟ้าแจ่มใส ฝนไม่ตก
image บ.ปากเลข ม.9 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร_วันนี้ไม่มีฝน มีแดด
image บ.สันป่ายาง ม.2 ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตก เริ่มตกประมาณบ่าย 3 โมง มีลมกรรโชกของช่วงแรกที่ฝนตก
อ่านทั้งหมด...     
 
image image image
image image image
 
   image
image image image
 
image image image
image
image image image

image image image
image
image
image
image
image image image
image image image
image
image image
image image image
image image image

image image image
image image
image image image
image image image
image
image
image
image
image
image image image

image image image
image
image image image

image image image
image image image image
image
image สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบในรอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2558-2559)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
image แบบประเมินด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
image รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ขั้นตอนที่1- 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
image ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง การยกเว้นเข้าชมศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดขอนแก่น
image ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ขยายเวลากำหนดให้พื้นที่บริเวณภูน้อย
image รายงานสรุปผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
image ประกาศคณะกรรมการจัดการบริหารกองทุนซากดึกดำบรรพ์ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปีปฏิทิน 2559
image ประกาศคณะกรรมการจัดการบริหารกองทุนซากดึกดำบรรพ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่นไขในการพิจารณาการใช้จ่ายเงินกองทุนจัดการซากดึกบรรพ์ พ.ศ. 2557 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
อ่านทั้งหมด...     
image image image
image image image
image
image image image
image image image image image image

image image image
image

image image
image image

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สหกรณ์ฯ หยุด ให้บริการ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย2559 ประชุมวิชาการและนิทรรศการ เข้าชมโครงการ GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน รับสมัครบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
image
ipv6 ready image
 
© 2550 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel