ค้นหา
แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในเว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีอย่างไร

ผู้ตอบ :
 ปฏิทินกิจกรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์และการปฏิเสธความรับผิด | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความปลอดภัย
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์และการปฏิเสธความรับผิด | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความปลอดภัย
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ติชมและเสนอแนะที่ : webmaster@dmr.mail.go.th
ตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2558 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 รถไฟฟ้าบีทีเอส ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์ The 2nd Asia-Pacific Water Summit การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2556 เว็บไชต์ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม DPIS กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม สวนสัตว์ เว็บไซต์ศุนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดานุภาพ รวมใจเป็นหนึ่ง รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมาย การตรวจสอบสาธารณะ
องค์กรของเรา

ข้อมูลบริการ