ธรณีวิทยา

แร่

ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยีธรณี

ซากดึกดำบรรพ์

อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี

วิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี

สารสนเทศทรัพยากรธรณี

 
สำนักงานเลขานุการกรม
 
ทรัพยากรธรณี เขต 1 ลำปาง
 
ทรัพยากรธรณี เขต 2 ขอนแก่น
 
ทรัพยากรธรณี เขต 3 ปทุมธานี
 
ทรัพยากรธรณี เขต 4 สุราษฎร์ธานี

 

 

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel