แหล่งทรัพยากรธรณีนอกชายฝั่งทะเล

   แหล่งทรัพยากรธรณีบริเวณนอกชายฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย ที่ระดับน้ำลึกไม่เกิน 40 เมตร ประกอบด้วยแร่ดีบุก แร่หนักมีค่าทางเศรษฐกิจ (โมนาไซต์ ซีโนไทม์ ลูโคซีน เซอร์คอน อิลเมไนต์ และการ์เนต) ทรายก่อสร้างและถ่านหิน ผลการสำรวจบริเวณนอกชายฝั่งทะเลอันดามันตั้งแต่ จังหวัดระนองถึงจังหวัดสตูล พบว่ามีปริมาณทรัพยากรแร่

บริเวณที่พบรัตนชาติชนิดอื่นๆ ของประเทศ

ชนิดรัตนชาติ

บริเวณ

1. เพชร (diamond)

พบร่วมกับแร่ดีบุกในลานแร่หลายแห่งในเขตจังหวัดภูเก็ตและพังงา ส่วนที่พบในบริเวณนอกชายฝั่ง เช่น บริเวณอ่าวขาม จังหวัดภูเก็ต และบริเวณบ้านบางสัก บ้านน้ำเค็ม ไปจนกระทั่งถึงบ้านทุ่งตึก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นต้น

2. การ์เนต (garnet) หรือ โกเมน

พบร่วมกับพลอยทับทิม-แซปไฟร์ บริเวณอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด; อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ; อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี; อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

3. เซอร์คอน (zircon) หรือ เพทาย

พบร่วมกับพลอยทับทิม-แซปไฟร์ บริเวณอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี; อำเภอขลุง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี; อำเภอเด่นชัย และอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

4. สปิเนลดำ (black spinel) หรือนิลตะโก

พบร่วมกับพลอยทับทิม-แซปไฟร์ บริเวณอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี; อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี; อำเภอเด่นชัยและอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ และอำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

5. ไพรอกซีนดำ (black pyroxene) หรือ นิลเสี้ยน

พบร่วมกับพลอยทับทิม-แซปไฟร์ บริเวณอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี; อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด อำเภอเด่นชัยและวังชิ้น จังหวัดแพร่ และอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

6. ซานีดีน(sanidine) หรือ เพชรน้ำค้าง (?)

พบร่วมกับพลอยแซปไฟร์ ในบริเวณอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

7. พลอยตระกูลควอตช์ (quartz)

 

7.1 ควอตช์ (quartz-rock crystal) หรือ แก้วโป่งขาม

อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง; อำเภอสา จังหวัดน่าน; อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี; อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี; และอีกหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ นครนายก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ฯลฯ

7.2 ควอตช์สีชมพู (rose quartz)

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี; อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี; อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์; อำเภอเมือง จังหวัดระนอง; อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

7.3 ควอตช์สีควันไฟ (smoky quartz)

อำเภอสะเมิง และอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

7.4 แอเมทิสต์ (amethyst)

อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง; อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่; อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

7.5 อะเกต (agate) คาลชิโดนี (chalcedony)คาร์เนเลียน (carnelian) ซาร์โดนิกซ์ (sardonyx)

อำเภอชัยบาดาล อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี และในจังหวัดกาญจนบุรี เฉพาะคาลซิโดนีมักจะพบในแหล่งแร่ฟลูออไรต์ได้มากมายหลายแห่งในจังหวัดทางภาคเหนือ เช่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และลำพูน

7.6 แจสเพอร์ (jasper)

อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี และบริเวณเดียวกับแหล่งคาลซิโดนี ในอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

7.7 หินเลือด (bloodstone)

อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย; อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

8. โอปอแบบธรรมดา (common opal)

อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน; อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี; อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา; จังหวัดน่าน

9.เบริล (beryl) หรือ อะความารีน (aquamarine)

อำเภอแม่แจ่ม และอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่; อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี; อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก; อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

10.ไม้กลายเป็นหิน(petrified wood)

อำเภอจักราช อำเภอขามทะเลสอ และอีกหลายแห่งในจังหวัดนครราชสีมา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น; อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี; อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี และอำเภอเมือง จังหวัดตาก ฯลฯ

11. แอกทิโนไลท์ (actinolite)

อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

12. เพริดอต (peridot)

อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

13. พรีห์ไนต์ (prehnite)

จังหวัดอุตรดิตถ์ และ จังหวัดลพบุรี

14. เทกไทต์ (tektite) หรือ อุลกมณี

พบมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร นครพนม ฯลฯ และจังหวัดเชียงราย ลำพูน แพร่ เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์

    ดีบุกประมาณ 140,000 เมตริกตัน และแร่หนักประมาณ 330,000 เมตริกตัน ครอบคลุมพื้นที่รวมประมาณ 600 ตารางกิโลเมตร และถ่านหินชนิดซับบิทูมินัสที่บริเวณอ่าวกระบี่ มีประมาณ 15 ล้านเมตริกตัน ผลการสำรวจบริเวณนอกชายฝั่งทะเลอ่าวไทย จังหวัดระยอง ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช พบว่ามีปริมาณทรัพยากรแร่หนักประมาณ 1 ล้านเมตริกตัน ครอบคลุมพื้นที่รวมประมาณ 800 ตารางกิโลเมตร แหล่งทรายก่อสร้างที่พบบริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดระยองและสมุทรสาคร มีประมาณ 450,000 เมตริกตันและ 80,000 เมตริกตัน ตามลำดับ ครอบคลุมพื้นที่รวมประมาณ 100 ตารางกิโลเมตร
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel