แร่
 
ชมความงามและสีสันอันน่าอัศจรรย์ของแร่ เรียนรู้เรื่องราวของแร่ ที่มา กระบวนการกำเนิดแร่แบบต่างๆ การแบ่งกลุ่มแร่ตามส่วนประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพของแร่
จากนั้นย้อนอดีตไปรู้จัอุตสาหกรรมเหมืองแร่ รู้จักการทำเหมือง หน้าตาของเหมืองชนิดต่างๆและที่สำคัญคือ คุณค่าของแร่ ทรัพยากรใต้พื้นพิภพ ที่มีประโยชน์ยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ และต่อการพัฒนาประเทศ
 
 
 
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel