แร่ชนิดต่างๆ

 

    แร่ที่พบในโลกนี้มีมากมายนับได้มากกว่า 3,000 ชนิด แต่จากตำราวิชาการแร่ทั่วไปพรรณากล่าวถึงนั้น ประมาณกว่า 500 ชนิด ซึ่งเป็นแร่ที่สามัญ ได้พบเป็นส่วนใหญ่ หรือ หาไม่ยาก และยังเป็นแร่ที่มีคุณค่าสำคัญทางเศรษฐกิจอีกด้วยได้คัดเลือก
เฉพาะที่พบในประเทศไทยเกือบทั้งหมด

ได้แบ่งแยกแร่โดยอาศัยส่วนประกอบทางเคมีเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นการแบ่งอย่างกว้างๆดังต่อไปนี้

 
 
 
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel