ดรรชนีชื่อแร่

D

Datolite

Demantoid

Diamond

Diaspore

Diatomite

Dickite

Digenite

Diopside

Dolomite

Dravite

ดาโทไลต์

ดีมันทอยด์

เพชร

ไดแอสพอร์

ไดอะทอไมต์,ดินเบา

ดิกไดต์

ไดเจไนต์

ไดออปไซด์

โดโลไมต์

ดราไวต์

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel