ดรรชนีชื่อแร่

F

Fayalite

Feldspar

Feldspathoid

Ferberite

Fergusonite

Flint

Fluorite

Forsterite

Formanite

Franklinite

ฟายาไลต์

เฟลด์สปาร์,แร่ฟันม้า

เฟลด์สปาทอยด์

เฟอร์เบอไรต์

เฟอร์กูโซไนต์

ฟลินต์,หินเหล็กไฟ

ฟลูออไรต์,แร่พลอยอ่อน

ฟอร์สเตอไรต์

ฟอร์มาไนต์

แฟรงคลิไนต

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel