ดรรชนีชื่อแร่

T

Tachhydrite

Tachyhydrite

Talc

Tantalite

Telluride

Tephroite

Thalenite

Thorianite

Thorite

Titanite

Topaz

Ttotbernite

Tourmaline

Termolite

Tridymite

Tungstates

Turquoise

แทคไฮไดรต์

แทคิไฮไดรต์

ทัลก์

แทนทาไลต์

เทลลูไรด์

เทฟรอยต์

ทาลีไนต์

ทอเรียไนต์

ทอไรต์

ไททะไนต์

โทแพซ

ทอร์เบอร์ไนต์

ทัวร์มาลีน

เทรโมไลต์

ไทรดิไมต์

ทังสเตต

เทอร์คอยส์


 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel