พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานี
ประวัติความเป็นมา

     เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมศิลปากร ได้จัดตั้งสถาบันศิลปวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเป็นศูนย์รวมของพิพิธภัณฑสถานด้านต่าง ๆ เป็นแหล่งความรู้และกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับประชาชนทั่วไป จึงได้มอบที่ดินราชพัสดุเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑสถาน ที่บริเวณคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และกรมทรัพยากรธรณีในฐานะที่เป็นส่วนราชการ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการบริหาร และจัดการทรัพยากรธรณี จึงได้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมา ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งจากจำนวน 12 โครงการ ตามแผนการจัดตั้งสถาบันศิลปวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาส ที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เพื่อให้เป็นสถานที่อนุรักษ์แหล่งข้อมูลอ้างอิง และตัวอย่างที่สำคัญทางธรณีวิทยา นอกจากนี้ก็เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และเป็นแหล่งกิจกรรมด้านธรณีวิทยา อันมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์

สถานที่ตั้ง

   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทางธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ที่ คลอง 6 ถ. รังสิต-องครักษ์ อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี เป็นอาคารหนึ่งในกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ในสถาบันฯ มีลักษณะเป็นอาคาร 5 ชั้น ที่มีพื้นที่ประมาณ 14,000 ตารางเมตร บนพื้นที่ 5 ไร่

การให้บริการ

     ขณะนี้ยังไม่เปิดให้บริการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้างและจัดเตรียมสถานที่ กำหนดแล้วเสร็จประมาณปี พ.ศ. 2554

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel