พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา ถ.พระราม 6 (ปรับปรุงใหม่)
 
พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา (360 องศา) คลิกดูรายละเอียด
 
 พิพิธภัณฑ์ธรณ๊วิทยาจัดตั้งขึ้นด้วยจุดประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม และเผยแพร่ความรู้ทางด้านธรณ๊วิทยาและทรัพยากรธรณ๊ และเพื่อกระตุ้นส่งเสิรมให้ประชาชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรณี อันจะนำมาสู่การช่วยกันอนุรักษ์ต่อไป โดยมุ่งหมายให้เป็นพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาที่สมบูรณ์ น่าศึกษาเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่น่าสนใจที่ผู้ชมสามารถทดลองสัมผัส และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาแบ่งออกเป็น 9 ส่วน

เวลาให้บริการ

เปิดให้บริการทุกวันอังคาร-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ปิดวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องการให้นำชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อที่ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา สำนักวิจัยซากดึกดำบรรพ์และพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี โทรศัพท์ 0-26219647
 
บริการอื่นๆ
  • บรรยายทางวิชาการ
  • แจก จำหน่ายเอกสาร ตัวอย่างแร่ - หิน
  • ให้ยืมอุปกรณ์จัดนิทรรศการ ตัวอย่างแร่ - หิน รูปภาพ โปสเตอร์ และสไลด์

สถานที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา

  • พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา อาคารมรกต ชั้น 1 สำนักวิจัยซากดึกดำบรรพ์และพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
    โทรศัพท์ 0-2621 9647 โทรสาร 0-621 9642
แผนที่เส้นทาง

การเดินทาง : รถโดยสารประจำทางสาย 8,44,67,92,97,ปอ.44,ปอ.157,ปอ.509,ปอ.538
                   สถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุด สถานีรถไฟฟ้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และพญาไท

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel