แจ้งเบาะแสพฤติกรรมการทุจริต

กรมทรัพยากรธรณี.

รายละเอียดเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
*
ชื่อ บุคคลที่ต้องการร้องเรียน
(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบแก้ไขปัญหา)
 
*
กลุ่มบุคคลที่ต้องการร้องเรียน
(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบแก้ไขปัญหา)
 
*
สถานที่ที่ต้องการร้องเรียน
( ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบแก้ไขปัญหา )
 
*

สิ่งที่ต้องการให้กรมดำเนินการ

 
*

วัน เดือน ปี

 
*

ช่องทางที่ผู้ร้องเรียนต้องการให้แจ้งกลับ เบอร์โทรศัพท์/อีเมล์( โปรดระบุ )

 
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel