กรมทรัพยากรธรณี
ไพรอกซีน ( Pyroxene )
  

ชื่อแร่
เป็นภาษาโบราณ หมายถึงสีเขียวมะกอก (Olive green) และยังหมายถึง ว่า เป็นแร่ประกอบหิน แต่ในลักษณะที่เป็นรัตนชาติ เรียกว่า เพริดอต ส่วนคำว่า คริโซไรต์ ก็หมายถึง โอลิวีน เช่นกัน

คุณสมบัติทางฟิสิกส์
รูปผลึกระบบออร์โทรอมบิกหรือเป็นเม็ดแร่เล็กๆ ฝังแน่นอยู่ในหิน รอยแตกเว้า แข็ง 6.5 – 7 ถ.พ. 3.27 – 4.37 ค่า ถ.พ. จะเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณของเหล็ก วาวแบบแก้ว สีเขียวมะกอก ถึงสีเขียวเทาและสีน้ำตาล โปร่งใสถึงโปรงแสง
 
คุณสมบัติทางเคมี
สูตรเคมี (Mg, Fe)2 (SiO4) ธาตุแมกนีเซียม และเหล็กมีคุณสมบัติในการแทนที่กันได้ ถ้าแมกนีเซียม ไปแทนที่เหล็กจะได้สูตรเป็น Mg2 (SiO4) เรียกฟอร์สเตอไรต์ (forsterite) และถ้าเหล็กเข้าไปแทนที่แมกนีเซียม ก็จะได้โอลิวีนแบบที่เรียกว่า ฟายาไลต์ (fayalite) ซึ่งมีสูตรทางเคม ีเป็น Fe2 (SiO4) โดยปกติแล้ว โอลิวีนจะมีธาตุแมกนีเซียมมากกว่าเหล็ก
ไพรอกซีน(Pyroxene)

ลักษณะเด่นและวิธีตรวจ
สังเกตจากความวาวที่คล้ายแก้ว รอยแตกเว้า สีเขียว และลักษณะของผลึกที่เกาะกลุ่มกันแน่น ใส่กรดเกลือและอุ่นให้ร้อนจะละลายได้ง่ายเกิดลักษณะที่เป็นวุ้นของซิลิกา

การเกิด
โอลิวีนเป็นแร่ประกอบหินที่พบมากในหินอัคนีชนิดเบสิก เช่น หินแกบโบร หินเพริโดไทต์ และหินบะซอลต์ หินดูไนต์ประกอบด้วยโอลิวีน อย่างเดียวบางทีก็พบเป็นเม็ดแก้วฝังลงในอุกกาบาตุ และอาจจะพบ ลงในหินปูนที่มีโดโลไมต์ปนอยู่ด้วย เกิดร่วมกับ แร่ประกอบหินอื่นๆ เช่นไพรอกซีน แคลซิแพลจิโอเคลสเฟลด์สปาร์ แมกนีไทต์ คอรันดัม โครไมต์ และเซอร์เพนทีน

แหล่ง
ในประเทศไทย พบที่ จ. แพร่ กาญจนบุรี จันทบุรี และตราด

ประโยชน์
โอลีวีนชนิดสีเขียวและใสซึ่งเรียกว่า เพริดอต (peridot) ใช้เป็นรัตนชาติ

   
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS