สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง รายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนประจำปีงบประมาณ 2558 image
image เดือนกันยายน 2558
image เดือนสิงหาคม 2558
image เดือนกรกฎาคม 2558
image เดือนมิถุนายน 2558
image เดือนพฤษภาคม 2558
image เดือนกุมภาพันธ์ 2558
image เดือนมีนาคม 2558
image เดือนพฤศจิกายน 2557
image เดือนธันวาคม 2557
image เดือนมกราคม 2558
image เดือนเมษายน 2558
image เดือนตุลาคม 2557
อ่านทั้งหมด...     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนประจำปีงบประมาณ 2557 image
image เดือนกันยายน 2557
image เดือนมิถุนายน 2557
image เดือนธันวาคม 2556
image เดือนพฤศจิกายน 2556
image เดือนตุลาคม 2556
อ่านทั้งหมด...     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนประจำปีงบประมาณ 2556 image
image เดือนกันยายน 2556
image เดือนกรกฎาคม 2556
image เดือนมิถุนายน 2556
image เดือนพฤษภาคม 2556
image เดือนมีนาคม 2556
image เดือนกุมภาพันธ์ 2556
image เดือนธันวาคม 2555
image เดือนตุลาคม 2555
อ่านทั้งหมด...     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนประจำปีงบประมาณ 2555 image
image เดือนกันยายน 2555
image เดือนสิงหาคม 2555
image เดือนกรกฎาคม 2555
image เดือนมิถุนายน 2555
image เดือนพฤษภาคม 2555
image เดือนเมษายน 2555
image เดือนมีนาคม 2555
image เดือนกุมภาพันธ์ 2555
image เดือนมกราคม 2555
image เดือนธันวาคม 2554
image เดือนตุลาคม 2554
อ่านทั้งหมด...     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2554 image
image เดือนกันยายน 2554
image เดือนสิงหาคม 2554
image เดือนกรกฎาคม 2554
image เดือนมิถุนายน 2554
image เดือนพฤษภาคม 2554
image เดือนเมษายน 2554
image เดือนมีนาคม 2554
image เดือนกุมภาพันธ์ 2554
image เดือนมกราคม 2554
image เดือนธันวาคม 2553
image เดือนพฤศจิกายน 2553
image เดือนตุลาคม 2553
อ่านทั้งหมด...     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนประจำปีงบประมาณ 2553 image
image เดือนกันยายน 2553
image เดือนสิงหาคม 2553
image เดือนกรกฎาคม 2553
image เดือนมิถุนายน 2553
image เดือนพฤษภาคม 2553
image เดือนเมษายน 2553
image เดือนมีนาคม 2553
image เดือนกุมภาพันธ์ 2553
image เดือนมกราคม 2553
image เดือนธันวาคม 2552
image เดือนพฤศจิกายน 2552
image เดือนตุลาคม 2552
อ่านทั้งหมด...     
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel