สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
การสอบราคา image
image ส.37/2560 เรื่อง สอบราคาจ้างจัดหาภาพถ่ายรายละเอียดสูงและข้อมูลแบบจำลองความสูงภูมิประเทศเชิงเลขเฉพาะ พื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัยดินถล่มด้วยอากาศยานไร้คนขับ(UAV)จำนวน 1 งาน
image ส.38/2560 เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 9 รายการ(ครั้งที่ 2)
image ส.36/2560 เรื่อง ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 2 คัน
image ส.1/2561 เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล แบบสามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้ จำนวน 2 รายการ
image ส.35/2560 เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน จังหวัดระยอง เพื่อเป็นอาคารศูนย์ประสานงานวิจัยทรัพยากรแร่ ตำบลแกลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จำนวน 1 งาน
อ่านทั้งหมด..     
รวมประกาศผลเฉพาะเจาะจง สอบราคาและประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ image
image ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน จำนวน 25 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
image ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้และวัสดุเชื้อเพลิงพร้อมพนักงานขับรถตู้ สำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ เสริมสร้างความร่วมมือของชุมชนให้ปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัย ในพื้นที่ลุ่มน้ำกก (จังหวัดเชียงใหม่) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
image ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้และวัสดุเชื้อเพลิงพร้อมพนักงานขับรถตู้ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัย ของกรมทรัพยากรธรณี ระยะ 5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
image ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เพื่อเปลี่ยนรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮพ-2642 กทม. จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง image
image ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 5กล-3114 กทม. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง image
อ่านทั้งหมด..     
การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ image
image ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าเสื่อมสภาพ จำนวน 8 กลุ่ม รวม 599 รายการ
image ป.34/2562 เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการศึกษาเจาะสำรวจแร่โพแทช จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
image ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการศึกษาเจาะสำรวจแร่โพแทช จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(รับฟังข้อเสนอแนะตั้งแต่วันที่ 1-6 มี.ค.62)
image ป.33/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างวิเคราะห์เคมีเพื่อหาปริมาณธาตุลิเทียมและธาตุ ร่องรอยอื่นๆ จำนวน 300 ตัวอย่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
image ป.32/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์สู่ชุมชน ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
อ่านทั้งหมด..     
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel