ฉบับปรับปรุง หลังดำเนินการตามประกาศ หลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการบริหารจัดการแร่ update 180565
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้าMineral_Master_plan_2
image
 
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ
75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ติชมและเสนอแนะที่ : โทร 02-621-9783, 02-621-9744