หน้าหลัก >> พิบัติภัยแผ่นดินไหว
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดพิบัติภัยแผ่นดินไหว ข่าว/บทความทั้งหมด
พิบัติภัยแผ่นดินไหว
แผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศไทย_ฉบับปรับปรุง
แผนที่รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย 16 กลุ่มรอยเลื่อน_ปรับปรุง มีนาคม 2563
คุณลักษณะเฉพาะของ 16 กลุ่มรอยเลื่อนมีพลัง
รายงานสรุปผลการดำเนินงานของเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.3 ตามมาตราริกเตอร์ วันที่ 5 พฤษภาคม 2557
Aftershocks ของแผ่นดินไหว 6.3 ริกเตอร์ แสดงเหตุการณ์แผ่นดินไหวเชียงราย ตั้งแต่ 5 พ.ค. – 31 ก.ค. 57 จำนวน 487 ครั้ง ขนาดตั้งแต่ 2 ริกเตอร์ขึ้นไป และแสดงรูปแบบการเลื่อนตัว (focal mechanism) ขนาดตั้งแต่ 4 ริกเตอร์ขึ้นไป
รายงานผลการตรวจสอบทางธรณีฟิสิกส์ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ริกเตอร์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ในเขตอำเภอแม่ลาว อำเภอพาน อำเภอแม่สรวย และอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
สถานการณ์แผ่นดินไหว รอยเลื่อนพะเยา บริเวณตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
เอกสารเผยแพร่
แผ่นดินไหวภัยใกล้ตัว
สาเหตุการเกิดแผ่นดินไหว
สิ่งบอกเหตุก่อนเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่
ความร้ายแรงของแผ่นดินไหว
คำถาม-ตอบ เป็นประจำเกี่ยวกับแผ่นดินไหว
รายชื่อหมู่บ้านที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่าน
บันทึกข้อมูลแผ่นดินไหวยุคประวัติศาสตร์
เชื่อมข้อมูลแผ่นดินไหวทั่วโลก : USGS
เชื่อมข้อมูลแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยา
เชื่อมข้อมูลแผ่นดินไหวทั่วโลก : EMSC
เชื่อมข้อมูลแผ่นดินไหวทั่วโลก : Geofon

หน้า : [1]
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel