search
 

 

หน้าหลัก >> ประกาศรับสมัครงาน
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศรับสมัครงาน ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
22 ก.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
22 ก.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
22 ก.ค. 2557
ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
15 ก.ค. 2557
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ ของกรมทรัพยากรธรณี
10 ก.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ
27 มิ.ย. 2557
ความเคลื่อนไหวการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
18 มิ.ย. 2557
ประกาศคณะกรรมการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 10 ของกรมทรัพยากรธรณี
25 เม.ย. 2557
ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
8 เม.ย. 2557
ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
29 ม.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ในตำแหน่งพนักงานขายบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์
23 ม.ค. 2557
ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
16 ม.ค. 2557
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ของกองทุนซากดึกดำบรรพ์ ในตำแหน่งพนักงานขายบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา
23 ธ.ค. 2556
ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
2 ธ.ค. 2556
ประกาศ อ.ก.พ. กรมทรัพยากรธรณี เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา
25 พ.ย. 2556
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ของกรมทรัพยากรธรณี
21 พ.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
6 พ.ย. 2556
ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
5 พ.ย. 2556
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมทรัพยากรธรณี
28 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
16 ต.ค. 2556

หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>
ข้อมูลแผ่นดินไหว
อินทราเน็ต
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ห้องสมุดออนไลน์
E-learning
ระบบบริการแผนที่อิเล้กทรอนิกส์
ประชาคม ASEAN
รับแจ้งเหตุธรณีพิบัติภัย
ธรณีสู่ครู
อุทยานธรณีประเทศไทย
ทรัพยากรธรณีสัญลักษณ์ของจังหวัด
เครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาระบบราชการ ทธ.
คุ้มครองจริยธรรม
คำถามที่ถามบ่อย
แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในเว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณี

ผู้ตอบ :
 ปฏิทินกิจกรรม
 เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
องค์กรของเรา

ข้อมูลบริการ

 กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ติชมและเสนอแนะที่ : webmaster@dmr.mail.go.th