search
 
หน้าหลัก >> ประกาศรับสมัครงาน
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศรับสมัครงาน ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศคณะกรรมการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 10 ของกรมทรัพยากรธรณี
25 เม.ย. 2557
ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
8 เม.ย. 2557
ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
29 ม.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ในตำแหน่งพนักงานขายบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์
23 ม.ค. 2557
ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
16 ม.ค. 2557
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ของกองทุนซากดึกดำบรรพ์ ในตำแหน่งพนักงานขายบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา
23 ธ.ค. 2556
ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
2 ธ.ค. 2556
ประกาศ อ.ก.พ. กรมทรัพยากรธรณี เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา
25 พ.ย. 2556
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ของกรมทรัพยากรธรณี
21 พ.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
6 พ.ย. 2556
ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
5 พ.ย. 2556
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมทรัพยากรธรณี
28 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
16 ต.ค. 2556
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของกรมทรัพยากรธรณี
1 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
23 ก.ย. 2556
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์
13 ก.ย. 2556
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ในกรมทรัพยากรธรณี
6 ก.ย. 2556
ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
4 ก.ย. 2556
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในกรมทรัพยากรธรณี
30 ส.ค. 2556
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
22 ส.ค. 2556

หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>
อินทราเน็ต
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ห้องสมุดออนไลน์
E-learning
ระบบบริการแผนที่อิเล้กทรอนิกส์
ประชาคม ASEAN
รับแจ้งเหตุธรณีพิบัติภัย
รับเรื่องร้องเรียน
ธรณีสู่ครู
อุทยานธรณีประเทศไทย
ทรัพยากรธรณีสัญลักษณ์ของจังหวัด
เครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาระบบราชการ ทธ.
แบบสำรวจการพัฒนาองค์กร GES
ระบบ EIS
สหกรณ์กรมทรัพยากรธรณี
มติ ครม.
คำถามที่ถามบ่อย
คุ้มครองจริยธรรม
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในเว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณี

ผู้ตอบ :
 ปฏิทินกิจกรรม
 เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์ในประเทศไทย ปี 2514 วุฒิสภา รถไฟฟ้าบีทีเอส ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์ การนำเสนอผลงานวิจัย 2556 The 2nd Asia-Pacific Water Summit ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม DPIS กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม สวนสัตว์ เว็บไซต์ศุนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดานุภาพ รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมาย การตรวจสอบสาธารณะ

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ติชมและเสนอแนะที่ : webmaster@dmr.mail.go.th