กรมทรัพยากรธรณี
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ จำนวน 2 เรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างติดตั้งม่านปรับแสงแนวตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารสรุปผลการดำเนินงานวิจัยเพื่อสนับสนุนอุทยานธรณีสตูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารเรื่อง "ทำเนียบซากดึกดำบรรพ์ นามยกย่องบุคคล" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารสมุดภาพ เรื่อง "สตูล มหาสมุทรโบราณอุทยานธรณีโลกล้านปี" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารจดหมายข่าวก้าวหน้างานวิจัยด้านทรัพยากรธรณี จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารรายงานวิชาการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร เรื่อง "ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมอุปกรณ์ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเพชร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือสมุดภาพภารกิจกรมทรัพยากรธรณีด้านอุทยานธรณีสตูล จำนวน 700 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธิเฉพาะเจาะจง (15 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน จังหวัดระยอง จำนวน 70000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำต้นฉบับและออกแบบสมุดภาพ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ญฬ-๗๔๗๑ จำนวน ๑ คัน (15 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้และน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมพนักงานขับรถตู้ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารประกอบการประชุมสัมมนา เรื่อง “การอนุรักษ์และ การบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรธรณีไม้กลายเป็นหิน จังหวัดตาก” จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ส.ค. 2561)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 19 ดวง (15 ส.ค. 2561)
ผป.39/2561 เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างวิเคราะห์เคมีเพื่อหาปริมาณธาตุลิเทียมและธาตุ ร่องรอยอื่นๆ จำนวน 300 ตัวอย่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโครงการสำรวจพื้นที่ที่มีโอกาศเสี่ยงภัยจากสารพิษตามธรรมจังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ส.ค. 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ถัดไป>>
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS