ค้นหา
หน้าหลัก >> แร่โลหะพื้นฐาน
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดแร่โลหะพื้นฐาน ข่าว/บทความทั้งหมด
แร่โลหะพื้นฐาน

แร่โลหะพื้นฐาน
ทองแดง
ตะกั่ว-สังกะสี
ที่พบในประเทศมักจะมีกำเนิดในสภาพแวดล้อมทางธรณีวิทยาเดียวกันแร่ตะกั่วที่พบมีทั้งแร่ตะกั่วซัลไฟด์ คือ แร่กาลีนา (galena, PbS) และตะกั่วคาร์บอเนต ได้แก่ แร่เซรัสไซต์ (cerussite, PbCO3)
พลวง
แร่พลวงที่พบส่วนใหญ่เป็นแร่พลวงซัลไฟด์ คือแร่สติบไนต์ (stibnite สูตรเคมี Sb2S3) หรือที่เรียกว่า แร่พลวงเงิน และแร่พลวงไฮดรอกไซด์ คือแร่สติบิโคไนต์ (stibiconite สูตรเคมี Sb2O4H2O หรือที่เรียกว่าแร่พลวงทอง
ดีบุก
ดีบุกนับเป็นแร่เศรษฐกิจที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมา จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้มีการกล่าวถึงแร่ดีบุกว่า “ใน พ.ศ. 2061 แผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 แห่งกรุงศรีอยุธยา ได้มีการทำสัญญาทางพระราชไมตรีกับโปรตุเกส เพื่อให้โปรตุเกสตั้งห้างรับซื้อแร่ทองคำ ดีบุก รัตนชาติ และหินสี ที่ได้จากกรุงศรีอยุธยา ปัตตานี นครศรีธรรมราช และมะริด” (จารุอุดม เรืองสุวรรณ, 2534) นับเป็นการส่งออกแร่ดีบุกครั้งแรกที่มีบันทึกในประวัติศาสตร์
ทังสเตน
ทังสเตนเป็นโลหะสีเทาเงิน มีจุดหลอมเหลวและความหนาแน่นสูง เป็นตัวนำความร้อนและไฟฟ้าที่ดี มีสัมประสิทธิ์ของการขยายตัวต่ำ เมื่อผสมกับคาร์บอนแล้วจะมีความแข็งมาก

หน้า : [1]
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ติชมและเสนอแนะที่ : webmaster@dmr.mail.go.th