กรมทรัพยากรธรณี
หน้าหลัก >> องค์กรของเรา
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดองค์กรของเรา ข่าว/บทความทั้งหมด
องค์กรของเรา

หมวดย่อย
   ผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2556- 31 มีนาคม 2557)

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรธรณี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
27 ต.ค. 2560
แผนการปฏิบัติเมื่อเกิดน้ำท่วมศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณี
28 มิ.ย. 2559
ผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2556- 31 มีนาคม 2557)
22 ส.ค. 2557
คำรับรองการปฏิบัติราชการของ ทธ
1 ก.ย. 2553
คณะผู้บริหาร (ในอดีต)
20 มิ.ย. 2551
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
20 มิ.ย. 2551
รายงานประจำปี
20 มิ.ย. 2551
อัตรากำลัง
20 มิ.ย. 2551
คณะผู้บริหาร (ในปัจจุบัน)
20 มิ.ย. 2551
ผังโครงสร้างหน่วยงาน
20 มิ.ย. 2551
การแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรธรณี
20 มิ.ย. 2551
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง กลุ่มภารกิจ และแผนแม่บท
20 มิ.ย. 2551
ประวัติความเป็นมาของกรมทรัพยาธรณี
20 มิ.ย. 2551

หน้า : [1]
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS