หน้าหลัก >> ขั้นตอนและวิธีการตาม พ.ร.บ.คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ.2551
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดขั้นตอนและวิธีการตาม พ.ร.บ.คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ.2551 ข่าว/บทความทั้งหมด
ขั้นตอนและวิธีการตาม พ.ร.บ.คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ.2551
ขั้นตอนการแจ้งพบสิ่งที่เชื่อว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์ (สำหรับประชาชน และ พนักงานเจ้าหน้าที่)
แบบรายงานการแจ้งพบสิ่งอันมีเหตุควรเชื่อได้ว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์ (ทธ.จพ.2)
แบบแจ้งพบสิ่งอันมีเหตุควรเชื่อได้ว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (ทธ.จพ.1)
Infographic ขั้นตอนการขออนุญาตทำการค้าซากดึกดำบรรพ์
Infographic ขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออก ซากดึกดำบรรพ์ที่พบนอกราชอาณาจักร
Infographic ขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออก ซากดึกดำบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักร
Infographic ขั้นตอนการแจ้งพบสิ่งที่เชื่อว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์
Infographic พ.ร.บ.คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551
ขั้นตอนและวิธีการขอรับใบอนุญาตส่งหรือนำซากดึกดำบรรพ์ หรือซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่น ซึ่งเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร กรณีเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๒๖
ขั้นตอนและวิธีการขอรับใบอนุญาตส่งหรือนำซากดึกดำบรรพ์ หรือซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่น ซึ่งเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร กรณีเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๒๖ หรือเป็นซากดึกดำบรรพ์ตามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวง
การขอใบแทนใบอนุญาตทำการค้าซากดึกดำบรรพ์
การขอต่ออายุใบอนุญาตทำการค้าซากดึกดำบรรพ์ (ทธ.ค.๓)
การรับแจ้งการนำซากดึกดำบรรพ์ หรือซากดึกดำบรรพ์ถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่นเข้ามาในราชอาณาจักร (ทธ.จ.๒)
ขั้นตอนและวิธีการขอรับใบอนุญาตทำการค้าซากดึกดำบรรพ์ (ทธ.ค.๒)
รับแจ้งการส่งหรือนำซากดึกดำบรรพ์หรือซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่นออกนอกราชอาณาจักร(ทธ.จ.๔)

หน้า : [1]
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel