search
 
หน้าหลัก >> อบรมครู
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดอบรมครู ข่าว/บทความทั้งหมด
อบรมครู
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย หลักสูตรที่ 44 จังหวัดอุทัยธานี
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย หลักสูตรที่ 43 จังหวัดบึงกาฬ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย หลักสูตรที่ 42 จังหวัดกำแพงเพชร
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย หลักสูตรที่ 41 จังหวัดเพชรบุรี
กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัยและใบตอบกลับหลักสูตรที่ 40 จังหวัดพังงา
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัยและใบตอบกลับหลักสูตรที่ 39 จังหวัดสระแก้ว
บรรยายกาศอบรมครูจังหวัดร้อยเอ็ด
ธรณีวิทยาน่ารู้จังหวัดร้อยเอ็ด
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัยและใบตอบกลับหลักสูตรที่ 38 จังหวัดร้อยเอ็ด
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัย หลักสูตรที่ 37 จ.พิจิตร
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ครั้งที่ 36 จ.พะเยา
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ การพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณี ครั้งที่ 35 จ.เลย
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ การพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณี ครั้งที่ 34 จ.แพร่
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ การพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณี ครั้งที่ 33 จ.ชลบุรี
โปสเตอร์วิวัฒนาการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัยหลักสูตรที่ 32 จังหวัดกระบี่
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัย ครั้งที่ 31 จ.สตูล
อบรมครูธรณีวิทยา ทธ. จังหวัด นครพนม ครั้งที่ 30
รู้เรื่องโลกอย่างธรณี
บรรยากาศการอบรม

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
อินทราเน็ต
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ห้องสมุดออนไลน์
E-learning
ระบบบริการแผนที่อิเล้กทรอนิกส์
ประชาคม ASEAN
รับแจ้งเหตุธรณีพิบัติภัย
รับเรื่องร้องเรียน
ธรณีสู่ครู
อุทยานธรณีประเทศไทย
ทรัพยากรธรณีสัญลักษณ์ของจังหวัด
เครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาระบบราชการ ทธ.
แบบสำรวจการพัฒนาองค์กร GES
ระบบ EIS
สหกรณ์กรมทรัพยากรธรณี
มติ ครม.
คำถามที่ถามบ่อย
คุ้มครองจริยธรรม
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในเว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณี

ผู้ตอบ :
 ปฏิทินกิจกรรม
 เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วุฒิสภา รถไฟฟ้าบีทีเอส ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์ การนำเสนอผลงานวิจัย 2556 The 2nd Asia-Pacific Water Summit การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2556 เว็บไชต์ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม DPIS กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม สวนสัตว์ เว็บไซต์ศุนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดานุภาพ รวมใจเป็นหนึ่ง รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมาย การตรวจสอบสาธารณะ

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ติชมและเสนอแนะที่ : webmaster@dmr.mail.go.th