กรมทรัพยากรธรณี
หน้าหลัก >> ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างซ่อมเครื่องวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนกลับระดับตื้นความละเอียดสูง(High resolution shallow marine seismic reflection profiler) ยี่ห้อ Innomar รุ่น SES-2000 light จำนวน 1 เครื่อง (14 ส.ค. 2561)
Noah-tan (26 มิ.ย. 2561)
ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ซื้อกระดาษคอมพิวเตอร์และกระดาษทำปก จำนวน 5 รายการ (20 มิ.ย. 2561)
ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อการหาอายุ จำนวน 1 งาน (19 มิ.ย. 2561)
ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างวิเคราะห์เคมีเพื่อหาปริมาณธาตุลิเทียมและธาตุร่องรอยอื่นๆ จำนวน 300 ตัวอย่าง (14 มิ.ย. 2561)
ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างจัดมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยา เพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (ครั้งที่ 2) (14 มิ.ย. 2561)
ตารางราคากลาง(อ้างอิง)จ้างเหมารวบรวมและวิเคราะห์การใช้ประโยชน์พื้นที่ จำนวน 1 งาน (4 มิ.ย. 2561)
ตารางราคากลาง(อ้างอิง) จ้างเหมาบริการวิธีการอนุรักษ์และป้องกันการผุพังทางกายภาพแหล่งขึ้นทะเบียนซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน ณ อุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ) จังหวัดตาก จำนวน 1 งาน (4 มิ.ย. 2561)
ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐศาสตร์แร่ จำนวน 1 งาน (28 พ.ค. 2561)
ตารางราคากลางราคาอ้างอิง)จ้างศึกษาวิเคราะห์อายุของหินงอกด้วยทอร์เรียม-230(Th230-Dating) และค่าการเปลี่ยนแปลงของไอโซโทปเสถียรของออกซิเจน-18 จำนวน 1 งาน (28 พ.ค. 2561)
ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างวิเคราะห์เคมีเพื่อหาปริมาณธาตุหายากและธาตุองค์ประกอบอื่น จำนวน 320 ตัวอย่าง (15 พ.ค. 2561)
ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาบริการจัดทำข้อเสนอแนะในการป้องกันน้ำใต้ดินและน้ำท่วมขังของแหล่งขึ้นทะเบียนซาก ฯบริเวณไม้กลายเป็นหินต้นที่ 1 และไม้กลายเป็นหินที่พบใหม่ในสระน้ำ จำนวน 1 งาน (11 พ.ค. 2561)
ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(cab)พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 2 คัน (11 พ.ค. 2561)
ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 KVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) จำนวน 2 เครื่อง (10 พ.ค. 2561)
ตารางราคา(ราคาอ้างอิง)จ้างจัดทำด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อุทยานธรณีสตูล สู่อุทยานธรณีโลก จำนวน ๑ งาน (10 พ.ค. 2561)
ตารางราคากลางจ้างปรับปรุงห้องสมุดกรมทรัพยากรธรณี พร้อมบันไดขึ้นชั้น 2 อาคารมรกต จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 (23 เม.ย. 2561)
ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างขุดร่องสำรวจธรณีวิทยาแผ่นดินไหว (23 มี.ค. 2561)
ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างจัดทำบันทึกข้อมูลแผ่นดินไหว (23 มี.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษา การใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรณีและ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี จำนวน 1 งาน (21 มี.ค. 2561)
ตารางราคากลางจ้างปรับปรุงห้องสมุดกรมทรัพยากรธรณี พร้อมบันไดขึ้นชั้น 2 อาคารมรกต จำนวน 1 งาน (6 มี.ค. 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ถัดไป>>
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS