กรมทรัพยากรธรณี
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญรับชม Facebook Live "The Geology ธรณีมีคำตอบ ตอน...ธรณีพิบัติภัยในประเทศไทย" (17 พ.ค. 2565)
ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนด วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบแข่งขัันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ (6 พ.ค. 2565)
ขอเชิญรับชม Facebook Live เรื่อง "เขียนข้อเสนอโครงการอย่างไร? ให้ได้รับเงินอุดหนุนกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์" (29 เม.ย. 2565)
No gift (7 เม.ย. 2565)
ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (5 เม.ย. 2565)
ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ (31 มี.ค. 2565)
ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ (31 มี.ค. 2565)
ขอแสดงความยินดีแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 (30 มี.ค. 2565)
ขอเชิญร่วมรับฟังการแถลงข่าวออนไลน์ ในประเด็น "การเตรียมการบันทึกสถิติโลก ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก" ต่อ Guinness World Records (GWR) (28 มี.ค. 2565)
ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (14 มี.ค. 2565)
ขอเชิญรับฟังการบรรยายผลงานวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ เรื่อง การประเมินสถานภาพและกำหนดแหล่งแร่ควอตซ์เพื่อใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ จังหวัดเพชรบุรี (7 มี.ค. 2565)
ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "แหล่งศักยภาพแร่โพแทซ พื้นที่นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม และความเป็นไปได้ในการสะสมตัวของธาตุลิเทียมในชั้นเกลือหินบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (28 ก.พ. 2565)
ขอเชิญรับฟังการบรรยาย DMR Special Talk 3/2022 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบ Application Zoom (23 ก.พ. 2565)
ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายหัวข้อ "การใช้งานระบบ NRIIS เพื่อการเสนอของบประมาณ ววน." (22 ก.พ. 2565)
ขอเชิญรับฟังการบรรยายผลงานวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ เรื่อง "การประเมินศักยภาพแร่ดีบุกพื้นที่บ้านบนโตน-บ้านสะพานเสือ จังหวัดพังงา" (22 ก.พ. 2565)
ขอเชิญรับฟังการบรรยาย เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อการพิชิตทุน (18 ก.พ. 2565)
ขอเชิญรับฟังการบรรยายผลงานวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศกรมทรัพยากรธรณี (14 ก.พ. 2565)
ขอเชิญรับฟังการบรรยายผลงานวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ เรื่อง รายงานการจัดหาแหล่งทรัพยากรธรณีเพื่อการพัฒนาพื้นที่โครงการขนาดใหญ่ภาครัฐรถไฟทางคู่ (สายชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น) (7 ก.พ. 2565)
ขอเชิญรับฟังการบรรยายหัวข้อ "หลักการและความสำคัญของการทบทวนวรรณกรรมต่อการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัย" (7 ก.พ. 2565)
ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง Key Factor for Carbon Neutrality (26 ม.ค. 2565)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป>>
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS