search
 
หน้าหลัก >> พิบัติภัยแผ่นดินไหว
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดพิบัติภัยแผ่นดินไหว ข่าว/บทความทั้งหมด
พิบัติภัยแผ่นดินไหว
รายงานสรุปผลการดำเนินงานของเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.3 ตามมาตราริกเตอร์ วันที่ 5 พฤษภาคม 2557
Aftershocks ของแผ่นดินไหว 6.3 ริกเตอร์ แสดงเหตุการณ์แผ่นดินไหวเชียงราย ตั้งแต่ 5 พ.ค. – 31 ก.ค. 57 จำนวน 487 ครั้ง ขนาดตั้งแต่ 2 ริกเตอร์ขึ้นไป และแสดงรูปแบบการเลื่อนตัว (focal mechanism) ขนาดตั้งแต่ 4 ริกเตอร์ขึ้นไป
รายงานผลการตรวจสอบทางธรณีฟิสิกส์ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ริกเตอร์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ในเขตอำเภอแม่ลาว อำเภอพาน อำเภอแม่สรวย และอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
สถานการณ์แผ่นดินไหว รอยเลื่อนพะเยา บริเวณตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รายงานแผ่นดินไหวล่าสุด กรมทรัพยากรธรณี (user : webpage / password : dmrwebpage)
สถานีวัดคลื่นสั่นสะเทือนของพื้นดิน กรมทรัพยากรธรณี
แผนที่รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย
แผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศไทย
เอกสารเผยแพร่
แผ่นดินไหวภัยใกล้ตัว
สาเหตุการเกิดแผ่นดินไหว
สิ่งบอกเหตุก่อนเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่
ความร้ายแรงของแผ่นดินไหว
คำถาม-ตอบ เป็นประจำเกี่ยวกับแผ่นดินไหว
รายชื่อหมู่บ้านที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่าน
รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย (English)
เชื่อมข้อมูลแผ่นดินไหวทั่วโลก : USGS
เชื่อมข้อมูลแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยา
บันทึกข้อมูลแผ่นดินไหวยุคประวัติศาสตร์
เชื่อมข้อมูลแผ่นดินไหวทั่วโลก : EMSC

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
ข้อมูลแผ่นดินไหว
อินทราเน็ต
สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ห้องสมุดออนไลน์
E-learning
ระบบบริการแผนที่อิเล้กทรอนิกส์
ประชาคม ASEAN
รับแจ้งเหตุธรณีพิบัติภัย
รับเรื่องร้องเรียน
ธรณีสู่ครู
อุทยานธรณีประเทศไทย
ทรัพยากรธรณีสัญลักษณ์ของจังหวัด
เครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาระบบราชการ ทธ.
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
คุ้มครองจริยธรรม
แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในเว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีอย่างไร

ผู้ตอบ :
 ปฏิทินกิจกรรม
 เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
องค์กรของเรา

ข้อมูลบริการ

 กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ติชมและเสนอแนะที่ : webmaster@dmr.mail.go.th