เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version
 

หน้าหลัก >> พิบัติภัยแผ่นดินไหว
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดพิบัติภัยแผ่นดินไหว ข่าว/บทความทั้งหมด
พิบัติภัยแผ่นดินไหว
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา บทเรียนแผ่นดินไหวแม่ลาว เชียงราย ภัยพิบัติใกล้ตัว วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
รายงานสรุปผลการดำเนินงานของเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.3 ตามมาตราริกเตอร์ วันที่ 5 พฤษภาคม 2557
Aftershocks ของแผ่นดินไหว 6.3 ริกเตอร์ แสดงเหตุการณ์แผ่นดินไหวเชียงราย ตั้งแต่ 5 พ.ค. – 31 ก.ค. 57 จำนวน 487 ครั้ง ขนาดตั้งแต่ 2 ริกเตอร์ขึ้นไป และแสดงรูปแบบการเลื่อนตัว (focal mechanism) ขนาดตั้งแต่ 4 ริกเตอร์ขึ้นไป
รายงานผลการตรวจสอบทางธรณีฟิสิกส์ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ริกเตอร์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ในเขตอำเภอแม่ลาว อำเภอพาน อำเภอแม่สรวย และอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
สถานการณ์แผ่นดินไหว รอยเลื่อนพะเยา บริเวณตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รายงานแผ่นดินไหวล่าสุด กรมทรัพยากรธรณี (user : webpage / password : dmrwebpage)
สถานีวัดคลื่นสั่นสะเทือนของพื้นดิน กรมทรัพยากรธรณี
แผนที่รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย
แผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศไทย
เอกสารเผยแพร่
แผ่นดินไหวภัยใกล้ตัว
สาเหตุการเกิดแผ่นดินไหว
สิ่งบอกเหตุก่อนเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่
ความร้ายแรงของแผ่นดินไหว
คำถาม-ตอบ เป็นประจำเกี่ยวกับแผ่นดินไหว
รายชื่อหมู่บ้านที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่าน
รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย (English)
เชื่อมข้อมูลแผ่นดินไหวทั่วโลก : USGS
เชื่อมข้อมูลแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยา
บันทึกข้อมูลแผ่นดินไหวยุคประวัติศาสตร์

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>


   
กรมทรัพยากรธรณี
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรธรณี โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติต่อราชการ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เว็บไซต์ศุนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน การตรวจสอบสาธารณะ
 
 
 
© 2550 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel