FONTSIZE
ข่าวกิจกรรม
สายใจไทยสู่ใจใต้

วันที่ 27 พ.ค. 2558
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 นายวีรวัฒน์ ธิติสวรรค์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนและเจ้าหน้าที่ของโครงการสายใจไทยสู่ใจใต้ ในการเข้าศึกษาดูงานด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ธรณีพิบัติภัย และซากดึกดำบรรพ์ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ

เปิดบริการ เวลา 9.30-16.30 น. วันอังคาร-วันอาทิตย์ หยุดวันนักขัตฤกษ์ ยกเว้นนักขัตฤกษ์ที่ตรงวันเสาร์ วันอาทิตย์ เปิดให้บริการตามปกติ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร 0-2902-7661 0-2902-7681 โทรสาร 0-2902-7695 E-Mail:ngm.dmr3@dmr.mail.go.th