ประกาศรับสมัครงาน

  ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมทรัพยากรธรณี 10 มกราคม 2563 34
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 27 ธันวาคม 2562 59
  ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมทรัพยากรธรณี 29 พฤศจิกายน 2562 69
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์ ของกรมทรัพยากรธรณี 28 พฤศจิกายน 2562 51
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 22 พฤศจิกายน 2562 50
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ของกรมทรัพยากรธรณี 27 กันยายน 2562 120
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของกรมทรัพยากรธรณี 25 กันยายน 2562 99
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ของกรมทรัพยากรธรณี 25 กันยายน 2562 63
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งนักบัญชี และนักวิชาการเงินและบัญชี ของกองทุนจัดการซากดึำดำบรรพ์ 30 สิงหาคม 2562 53